Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

#1 2013-06-05 12:45:41

 kamCiik

Zbanowany

Zarejestrowany: 2013-06-04
Posty: 8

AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Areszt Śledczy
ul.Opolska 17A
42-600 Tarnowskie Góry
Tel./Fax: (32) 392-75-00 / (32) 382-01-51
E-mail: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl


Karty telefoniczne, znaczki można wysyłać w listach.
Więźniowie mogą dzwonić w godzinach od 9:30-17:30Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Obecnie może pomieścić jednorazowo 428 osadzonych. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, jak również skazanych mężczyzn wobec, których toczą się postępowania przed sądem w innych sprawach. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizuje w/w. zadania wobec 8 organów postępowania karnego (Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Wydziałem VI Karnym z siedzibą w Piekarach Śląskich; Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem z siedzibą w Piekarach Śląskich; Sąd Rejonowy w Chorzowie wraz z Zamiejscowym Wydziałem VII Karnym z siedzibą w Świętochłowicach; Prokuratura Rejonowa w Chorzowie oraz Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej).
W październiku 2009 roku, w tarnogórskiej jednostce przyszło współgrać oddziałom dla tymczasowo aresztowanych i skazanym oczekującym na udział w czynnościach procesowych, a także oddziałowi zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
Kompleks obiektów zajmuje obszar 8184 m2, zabudowania usytuowane pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego, zespołem budynków Szpitala Powiatowego Nr 1 oraz Kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Pokoju. W skład zabudowy wchodzą:
- historycznie starsza część jednostki tj. pawilon mieszkalny „A”, który wraz z równą wiekowo częścią   administracyjną tworzą bryłę w kształcie litery ”T”. Całość wykonana jest z cegły ceramicznej.
- pawilon mieszkalny „B” jest budynkiem trzypiętrowym murowanym wybudowanym w pierwszej połowie lat 60-tych ub.   wieku, który połączony łącznikiem komunikacyjnym z pawilonem „A” tworzy bryłę w kształcie litery „H”. Ze względu   na pierwotne przeznaczenie różni się od typowej dla budownictwa więziennego bryły zewnętrznej. To właśnie w tym   pawilonie  oddział IV „zajmuje” zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
- budynkami uzupełniającymi są budynki bramy głównej, garażowy i pomieszczeń gospodarczych umożliwiające w sposób   niezakłócony działać w jednostce.
- całość otoczona jest murem ochronnym, który w swej pierwotnie historycznej części wykonany jest z cegły   ceramicznej, podwyższony do wysokości uwzględniającej założenia planu ochrony i obrony jednostek penitencjarnych.
- tym co wyróżnia obecnie jednostkę i zamyka całość jest nowoczesna brama gabarytowo dostosowana do współczesnego   sprzętu jednostek wspomagających tj. policji i straży pożarnej oraz wieże jedna z kilku usytuowanych w   newralgicznych miejscach obserwacyjnych. Elementy te jako nowoczesne budownictwo  zostały  umiejętnie    wkomponowane  w zabudowę  pierwotną.
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach dysponuje 6 placami spacerowymi, placem rekreacyjnym, salą widzeń, kantyną, biblioteką, czterema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo - rekreacyjny. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej oraz telewizji kablowej wykorzystywanej do przekazywania informacji, prezentacji pogadanek i audycji profilaktyczno - wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Na bazie nawiązanych porozumień współpracujemy od lat z Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, a także Klubem AA "Jutrzenka".
Warty podkreślenia jest również fakt, iż recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale zakładu karnego typu półotwartego zatrudnieni są poza terenem jednostki penitencjarnej w grupach bez konwojenta.
W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Wzbogacenie oferty kulturalno - oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne (koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne) czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko - Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

Offline

#2 2013-07-06 16:46:35

 Maleństwo

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 904

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych oraz skazanych, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, odbywają się:
[1] w środy w godzinach od 9.00 do 15.30;
[2] w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w godzinach od 09.00 do 15.00.
Osadzeni ci mogą korzystać z widzeń na podstawie zarządzenia o zgodzie na widzenie, w sposób określony przez organ dysponujący lub organy dysponujące.
2. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni:
[1] we wtorki w godzinach od 09.00 do 15.30;
[2] w czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00;
[3] w piątki w godzinach od 9.00 do 15.30;
[4] w niedziele w godzinach od 9.00 do 15.00 – według następującego porządku:
a) w każdą drugą niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „A” do „J”;
b) w każdą trzecią niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „K” do „P”;
c) w każdą czwartą niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „R” do „Z”.
3. W dni świąteczne oraz piąte niedziele miesiąca widzeń udziela się zgodnie z  porządkiem:
     1 stycznia (niedziela) Nowy Rok Nie będą udzielane widzenia
     6 stycznia (piątek) Trzech Króli (Objawienia Pańskiego) sk.A-J
     17kwietnia (niedziela) Wielkanoc Nie będą udzielane widzenia
     18 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny sk. K-P
     1 maja (niedziela) Międzynarodowe Święto Pracy Nie będą udzielane widzenia
     3 maja (środa) Święto Konstytucji 3-go Maja TA
    15 czerwca (czwartek) Boże Ciało sk. R-Z
    15 sierpnia (wtorek ) Święto Wojska Polskiego/WNMP Nie będą udzielane widzenia
    1 listopada (środa) Wszystkich Świętych Nie będą udzielane widzenia
    11 listopada (sobota) Narodowe Święto Niepodległości sk. A-J
    25 grudnia (niedziela) Boże Narodzenie – pierwszy dzień Nie będą udzielane widzenia
    26 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie – drugi dzień sk. K-P
PIĄTE NIEDZIELE MIESIĄCA 29 stycznia, 30 kwietnia, 30 lipca, 29 października => Sk. zatrudnieni poza terenem jednostki

4. Widzenia dłuższe, dodatkowe oraz połączone będą udzielane w niedziele i święta wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.
5. Widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki odbywają się w czwartki w godzinach od 15.00 do 17.00.
6. O ilości widzeń dla skazanych decyduje grupa i podgrupa klasyfikacyjna.
7. Prośby o udzielenie widzenia oraz zarządzenia o zgodzie na widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w poczekalni osób oczekujących na widzenie w dni widzeń w następujących godzinach:
[1] we wtorki w godzinach 8.00 – 13.30;
[2] w środy w godzinach 8.00 – 13.30;
[3] w czwartki w godzinach 8.00 – 13.30 (w godzinach 13.30 – 14.30 w przypadku widzeń dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki);
[4] w piątki w godzinach 8.00 – 13.30;
[5] w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 13.30.
8. W przypadku zamiaru skorzystania z dodatkowego widzenia, dłuższego widzenia lub połączonych widzeń prośby o ich udzielenie należy złożyć najpóźniej godzinę przed godzinami wymienionymi w pkt. 7.
9.Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia w danym dniu.
10. W czasie trwania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą (przy stoliku) dozwolony jest poczęstunek artykułami żywnościowymi, napojami lub owocami zakupionymi w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
11. Zarówno osadzeni jak i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni podporządkować się zaleceniom, uwagom i poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia, bądź ich przełożonych.
12. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający porządku widzeń.
13. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń skutkować będzie przerwaniem widzenia lub jego zakończeniem przed czasem.
14. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia, bez uprzedniej zgody dyrektora jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.

Zasady przyjmowania paczek
:
1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.
2. Wysokość przekazanej paczki nie może przekraczać 23 cm, a jej szerokość 40 cm.
3. Paczki zawierające: artykuły żywnościowe, odzieżowe oraz leki winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.
4. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym, znajdującym się w pomieszczeniu poczekalni dla osób odwiedzających w następującym porządku:

[1] we wtorki, środy, piątki i niedziele - w godzinach od 8.00 do 14.00;
[2] w czwartki – w godzinach od 8.00 do 14.30;
[3] w poniedziałki i soboty - w godzinach od 12.30 do 13.30.

5. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać:

[1] mydło w kostce – do 5 sztuk;
[2] skarpety – do 5 par;
[3] szczoteczkę do zębów – do 3 sztuk;
[4] bieliznę osobistą – 3 komplety;
[5] jednorazowe maszynki do golenia – do 5 sztuk.

6. Zarówno tymczasowo aresztowani jak i skazani – względem których nie zastosowano kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia możliwości otrzymywania paczki żywnościowej mają prawo do otrzymania jednej paczki żywnościowej w miesiącu.
7. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca artykuły higieniczne inne niż wskazane w ust. 13, może zostać przekazana osadzonemu, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej prośby osadzonego przez dyrektora. Po akceptacji prośby przez dyrektora, osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej – przekazując jednocześnie stosowane zezwolenie. Wydanie przedmiotowej paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.
8. Paczka zawierająca leki może zostać dostarczona osadzonemu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora a także po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza. Przekazywane leki muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, a ich wydanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Leki przechowywane są w służbie zdrowia. Tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę organu dysponującego (organów dysponujących) na otrzymanie środków leczniczych.
9. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.
10. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.
11. Fakt odbioru paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.
12. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą.
13. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej Aresztu.
14. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.
15. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.
16. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.
17. Ilość żywności w paczce nie może przekraczać 6 kg.
18. Paczka żywnościowa może być zrealizowana wyłącznie przez osobę ujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.
LISTA PRODUKTÓW ORAZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY NA STRONIE http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interes … wskie-gory

Źródło: http://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-s … -gory#info

Ostatnio edytowany przez Maleństwo 86 (2017-01-14 12:24:42)

Offline

#3 2016-11-17 11:17:35

 syrna

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 379

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Ktoś tam jeździ,  informacji potrzebuję ?

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Strona internetowa kliknij aby zobaczyć źródło Jastarnia kwatery stk Podziękowania dla rodziców