Za murami ZK

„Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...”

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2013-06-05 12:45:41

 kamCiik

Zbanowany

Zarejestrowany: 2013-06-04
Posty: 200

AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Areszt Śledczy
ul.Opolska 17A
42-600 Tarnowskie Góry
Tel./Fax: (32) 392-75-00 / (32) 382-01-51
E-mail: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl


Karty telefoniczne, znaczki można wysyłać w listach.
Więźniowie mogą dzwonić w godzinach od 9:30-17:30Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Obecnie może pomieścić jednorazowo 428 osadzonych. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, jak również skazanych mężczyzn wobec, których toczą się postępowania przed sądem w innych sprawach. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizuje w/w. zadania wobec 8 organów postępowania karnego (Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Wydziałem VI Karnym z siedzibą w Piekarach Śląskich; Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem z siedzibą w Piekarach Śląskich; Sąd Rejonowy w Chorzowie wraz z Zamiejscowym Wydziałem VII Karnym z siedzibą w Świętochłowicach; Prokuratura Rejonowa w Chorzowie oraz Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej).
W październiku 2009 roku, w tarnogórskiej jednostce przyszło współgrać oddziałom dla tymczasowo aresztowanych i skazanym oczekującym na udział w czynnościach procesowych, a także oddziałowi zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
Kompleks obiektów zajmuje obszar 8184 m2, zabudowania usytuowane pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego, zespołem budynków Szpitala Powiatowego Nr 1 oraz Kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Pokoju. W skład zabudowy wchodzą:
- historycznie starsza część jednostki tj. pawilon mieszkalny „A”, który wraz z równą wiekowo częścią   administracyjną tworzą bryłę w kształcie litery ”T”. Całość wykonana jest z cegły ceramicznej.
- pawilon mieszkalny „B” jest budynkiem trzypiętrowym murowanym wybudowanym w pierwszej połowie lat 60-tych ub.   wieku, który połączony łącznikiem komunikacyjnym z pawilonem „A” tworzy bryłę w kształcie litery „H”. Ze względu   na pierwotne przeznaczenie różni się od typowej dla budownictwa więziennego bryły zewnętrznej. To właśnie w tym   pawilonie  oddział IV „zajmuje” zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
- budynkami uzupełniającymi są budynki bramy głównej, garażowy i pomieszczeń gospodarczych umożliwiające w sposób   niezakłócony działać w jednostce.
- całość otoczona jest murem ochronnym, który w swej pierwotnie historycznej części wykonany jest z cegły   ceramicznej, podwyższony do wysokości uwzględniającej założenia planu ochrony i obrony jednostek penitencjarnych.
- tym co wyróżnia obecnie jednostkę i zamyka całość jest nowoczesna brama gabarytowo dostosowana do współczesnego   sprzętu jednostek wspomagających tj. policji i straży pożarnej oraz wieże jedna z kilku usytuowanych w   newralgicznych miejscach obserwacyjnych. Elementy te jako nowoczesne budownictwo  zostały  umiejętnie    wkomponowane  w zabudowę  pierwotną.
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach dysponuje 6 placami spacerowymi, placem rekreacyjnym, salą widzeń, kantyną, biblioteką, czterema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo - rekreacyjny. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej oraz telewizji kablowej wykorzystywanej do przekazywania informacji, prezentacji pogadanek i audycji profilaktyczno - wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Na bazie nawiązanych porozumień współpracujemy od lat z Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, a także Klubem AA "Jutrzenka".
Warty podkreślenia jest również fakt, iż recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale zakładu karnego typu półotwartego zatrudnieni są poza terenem jednostki penitencjarnej w grupach bez konwojenta.
W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Wzbogacenie oferty kulturalno - oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne (koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne) czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko - Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

Offline

#2 2013-07-06 16:46:35

 Maleństwo 86

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 3926

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych oraz skazanych, wobec których stosowany
    jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, odbywają się :

   1) w środy w godzinach od 9:00 do 15:30,
   2) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 15:00.
Osadzeni ci mogą korzystać z widzeń na podstawie zarządzenia o zgodzie na widzenie,
w sposób określony przez organ dysponujący lub organy dysponujące.

2. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni :
      1) we wtorki w godzinach od 11:00 do 15:30,
      2) w czwartki w godzinach od 10:00 do 15:00,
      3) w piątki w godzinach od 9:00 do 15:30,
      4) w niedziele w godzinach od  8:30 do 15:00 – według następującego porządku:
      a) w każdą drugą niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o
          nazwiskach  rozpoczynających się na litery od „A” do „J”,
      b) w każdą trzecią  niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o
          nazwiskach  rozpoczynających się na litery od  „K” do „P”,
      c) w każdą czwartą niedzielę miesiąca  widzeń udziela się skazanym o 
                 nazwiskach  rozpoczynających się na litery od „R” do „Z”.
3. W dni świąteczne (z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych)oraz piąte niedziele miesiąca widzeń udziela się zgodnie z porządkiem określonym poniżej.

     1. 15 sierpień 2013 r. :
       - widzenia dla tymczasowo aresztowanych  w godzinach 8:00 – 10:00
       - widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „A” do „J” w         godzinach  10:00 – 15:00
        2. 29 wrzesień 2013 r.:
        - widzenia dla osadzonych zatrudnionych wewnątrz jednostki organizacyjnej w godzinach 8:00–15:00
        3. 1 listopad 2013 r.:
        - widzenia dla tymczasowo aresztowanych  w godzinach 8:00 – 10:00
        - widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „K” do „P” w   godzinach 10:00 – 15:00
        4. 11 listopad 2013 r. - widzenia dla skazanych odbywających karę w oddziale zakładu karnego typu półotwartego w godzinach 8:00 – 15:00
  5. 26 grudzień 2013 r.:
  - widzenia dla tymczasowo aresztowanych  w godzinach 8:00 – 10:00
  - widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „R” do „Z” w godzinach 10:00 – 15:00
  6. 29 grudzień 2013 r. - widzenia dla osadzonych zatrudnionych poza terenem jednostki organizacyjnej w godzinach 8:00 – 15:00

4. Widzenia dłuższe, dodatkowe oraz połączone będą udzielane w niedziele i święta wyłącznie po  uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.
5. Widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki odbywają się                   
    w czwartki w godzinach od 15:00 do 17:00.
6. Widzenia dla osadzonych, którzy spełniają warunki określone w art. 88a, 212 § 2, 88 § 4 i 212a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego,
    odbywają się we wtorki w godzinach od 8ºº do 11ºº oraz w pierwszą niedzielę miesiąca od 8ºº do 10ºº .
7. O ilości widzeń dla skazanych decyduje grupa i podgrupa klasyfikacyjna.
8. Prośby o udzielenie widzenia oraz zarządzenia o zgodzie na widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w poczekalni osób
    oczekujących na widzenie w dni widzeń w następujących godzinach:
        1) we wtorki w godzinach 8:00 – 13:30,
        2) w środy w godzinach 8:00 – 13:30,
        3) w czwartki w godzinach 8:00 – 13:30,
        4) w piątki w godzinach 8:00 – 13:30,
        5) w niedziele i święta w godzinach 8:00 – 13:30.
       10.Prośby oraz zezwolenia na widzenia z osadzonymi, którzy spełniają warunki  określone w    art.  88a,  212 § 2, 88 § 4 i 212a § 3 Kodeksu karnego
    wykonawczego przyjmowane są w dniu widzeń od godziny 8ºº do 10ºº.
11. Widzenia odbywają się w sali widzeń, a w przypadku widzeń z osadzonymi, którzy spełniają    warunki określone w art. 88a, 212 § 2, 88 § 4
    i 212a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego:
  1) w pokoju widzeń usytuowanym w pawilonie „A”,
  2) w kabinach sali widzeń pawilonu „B” - w razie udzielania 
     widzenia odbywającego się w sposób uniemożliwiający  bezpośredni kontakt  z osobą odwiedzającą.
12.Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia w danym dniu.
13. W czasie trwania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą (przy stoliku) dozwolony jest poczęstunek
     artykułami żywnościowymi, napojami lub owocami zakupionymi w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, 
     które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
14. Zarówno osadzeni jak i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni podporządkować się zaleceniom, uwagom i poleceniom
     wydanym przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia, bądź ich przełożonych.
15. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający porządku widzeń.
16. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń skutkować będzie przerwaniem widzenia lub jego zakończeniem przed czasem.


Druki prośby o udzielenie widzenia można odbierać w okienku poczekalni osób oczekujących na widzenie.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania określa kodeks karny wykonawczy. Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

W myśl art. 217 § 1f kodeksu karnego wykonawczego małoletni do lat 15 korzysta
z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub
pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał
zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika
Aresztu Śledczego wyznaczonego przez Dyrektora Aresztu Śledczego.

Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku
podawczym, znajdującym się w pomieszczeniu poczekalni dla osób     odwiedzających w następującym porządku:

1) we wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty - w godzinach od 8:00 do 14:00
2) w poniedziałki, niedziele i piąte soboty danego miesiąca -w godzinach od 12:30 do 13:30,

2. Paczki przeznaczone dla osadzonych zatrudnionych poza terenem aresztu
przyjmowane są także w czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.

3. Paczek nie przyjmuje się w przypadające na te dni święta.

4. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich przyjęcia, przez oddziałowego
pełniącego służbę w danym oddziale mieszkalnym.

5. Zarówno tymczasowo aresztowani jak i skazani – względem których nie zastosowano kary dyscyplinarnej
w postaci pozbawienia możliwości otrzymywania paczki żywnościowej – mają prawo do otrzymania z zewnątrz
jednej paczki żywnościowej  w kwartale, o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg (wraz z opakowaniem).
Paczka winna być dostarczona do aresztu, bądź wysłana pocztą najpóźniej w ostatnim dniu danego kwartału.

6. Paczka żywnościowa, której ciężar przekracza 5 kg, może zostać przyjęta tylko po uprzednim uzyskaniu
zgody przez kierującego oddziałem penitencjarnym lub dyrektora. W razie braku takiej zgody, paczka żywnościowa
przekraczająca ciężar 5 kg podlega zwrotowi, zgodnie z procedurą określoną w § 33 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary
pozbawienia wolności oraz § 35 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie
regulaminu tymczasowego aresztowania.

7. W paczkach nie wolno przekazywać wyrobów tytoniowych ani płynów.

8. W paczce nie mogą znajdować się żadne artykuły żywnościowe, których nie da się sprawdzić bez istotnego
naruszenia ich substancji, ani też artykuły pozostające w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
Paczka taka podlega zwrotowi zgodnie z procedurą określoną w § 33 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
oraz § 26 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu tymczasowego aresztowania.

9. Zawartość paczki podlega kontroli:

1) w chwili przyjmowania paczki w okienku podawczym,
2) w chwili wydawania paczki w oddziale mieszkalnym.

10. Warunkiem przyjęcia paczki jest załączenie zgodnego ze stanem faktycznym spisu jej zawartości oraz czytelnej
informacji o danych personalnych nadawcy – wraz z jego adresem, a także odbiorcy – ze wskazaniem przynajmniej jego imienia,     nazwiska oraz imienia ojca.

11.  Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, które uznane zostaną przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika
służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

12. Paczki zawierające: artykuły żywnościowe, odzieżowe oraz leki, winny być     dostarczane w odrębnych opakowaniach.

13. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać:

1) mydło w kostce – do 5 sztuk,
2) skarpety – do 5 par,
3) szczoteczkę do zębów – do 3 sztuk,
4) bieliznę osobistą – 3 komplety,
5) jednorazowe maszynki do golenia – do 5 sztuk.

14. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca artykuły higieniczne inne niż wskazane w ust. 13, może zostać przekazana
osadzonemu, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej prośby osadzonego przez kierującego oddziałem penitencjarnym
lub dyrektora. Po akceptacji prośby przez kierującego oddziałem penitencjarnym lub dyrektora, osadzony może zawiadomić
rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej – przekazując jednocześnie stosowane zezwolenie.   
Wydanie przedmiotowej paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

15. Paczka zawierająca leki może zostać dostarczona osadzonemu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody od kierującego
oddziałem penitencjarnym lub dyrektora a także po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza. Przekazywane leki
muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, a ich wydanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.
Leki przechowywane są w służbie zdrowia. Tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę organu dysponującego
(organów dysponujących) na otrzymanie środków leczniczych.

16. Do paczki dołączyć należy dokładny spis artykułów, dane osoby przekazującej ( imię i nazwisko, adres   zamieszkani )
oraz dane adresata paczki ( imię i nazwisko, imię ojca).
17. Osoba przkazująca paczkę winna okazać dokumeny tożsamości.


W soboty, niedziele i święta nie przyjmujemy się sprzętu AGD i RTV. W/w sprzęt przyjmuje się w dni robocze.


Źródło: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … skie-gory/


23.08.2013 DOCZEKANA, KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!

Offline

#3 2013-09-02 19:16:57

znajoma

Gość

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Bardzo proszę o pomoc. Czy może ktoś wysyłał do tego aresztu paczki i wie co mogę tam spakować? Ale chodzi mi o konkretne produkty a nie informacje, że nie można "artykułów, których nie da się sprawdzić bez istotnego
naruszenia ich substancji, ani też artykuły pozostające w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości"

#4 2013-09-03 16:41:33

 kamCiik

Zbanowany

Zarejestrowany: 2013-06-04
Posty: 200

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Witaj znajoma
Konkretnej listy artykułów nie ma, aczkolwiek możesz mi napisać co byś chciała wysłać i ja Ci powiem co i w jaki sposób powinno zostać zapakowane
Pozdrawiam

Offline

#5 2014-03-11 23:28:50

Sylwia 1980

Gość

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Hej ja też bym chciała wiedzieć dokładnie co można a czego nie można dać np, czy można dać piankę do golenia czy jakiś balsam po goleniu oraz kawę w jakim opakowaniu cukier co jeszcze można dać do takiej paczki oraz czy na talonie odzieżowym można dać spodnie bluze albo bluzki nie wiem nic a chce pomuc mojemu ex a ojcu moich dzieci plis proszę o szybką odpowiedz

#6 2014-03-12 12:37:12

 Maggie

http://www.ekspertweselny.pl/images/ranks/moderator.png

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 14277

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

sylwia zawsze wszystko zależy od danego zk,jeśli chodzi o to co wolno a co nie więc najlepiej dzwonić bezpośrednio do nich i pytać w razie wątpliwości bo to co przejdzie w jednym nie jest dozwolone w drugim a jeśli chodzi o talon to na nim powinno być wymienione co i w jakiej ilości...


nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://elapso.pl/suwaczek/Maggie1106/F2112F/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/10887.png
http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#7 2014-04-17 20:47:18

 Gosiaa

http://www.ekspertweselny.pl/images/ranks/moderator.png

Skąd: Warmia :D
Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 4600

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Sylwia odnośnie higieny to widnieje na stronie zakładu taki zapis : Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać: mydło w kostce – do 5 sztuk, skarpety – do 5 par, szczoteczkę do zębów – do 3 sztuk, bieliznę osobistą – 3 komplety, jednorazowe maszynki do golenia – do 5 sztuk. więc nie wiem, czy innych rzeczy podawać nie można, czy jak to wygląda Potrzebny jest chyba talon i na nim dokładnie może wyszczególnione jest na co dyrektor wyraził zgodę.. Ja w innych zakładach, to balsamy wysyłałam, ale pianki wiem, że nie można było, jedynie w kantynie.
Odnośnie żywnościowych, to nie wiem czy cukier przyjmą, bo jak sprawdzą, czy cały kg sypkiej substancji to na pewno cukier.. Kawę kupowałam prasowaną, jeśli nie wspominają nic o przesypywaniu do woreczków na stronie zk, to taka opcja jest chyba najlepsza.
Talon odzieżowy jak sama nazwa wskazuje jest na odzież, tak więc wszystko, co wymieniłaś może być, tylko sprawdź dokładnie czy nie jest on higieniczny/odzieżowy i tylko jedna opcja podkreślona. Niektóre talony zawierają w sobie spis, inne nie, wtedy wkładasz, co uważasz do paczki.

Offline

#8 2015-01-03 21:43:21

Katarzynka

Gość

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

Może się przyda
Ostatnio oddawałam paczkę i napisze co mogłam oddać a czego nie.. oraz co podejrzałam stojąc w kolejce..
Mogłam oddać:
Kabanosy, szybka w plastach hermetycznie pakowana, kotlety domowe z piersi kurczaka, kawę sypana, ser żółty w plastach hermetycznie pakowany, słodycze (kinder bueno, toffiefie, czekolada, żelki) , ciasto domowe jabłecznik i babka polana lukrem, owoce

Nie można było oddać:
Cukier, ciasto domowe makowiec i babka posypana cukrem pudrem (bo nie wiadomo czy to na pewno cukier hahaha), RAFFAELLO (bo jest z kokosem hahaha)

Dodam jeszcze ze trzeba mieć ze sobą woreczki foliowe żeby na miejscu przy strażnikach wszystko przesypywac... i do łączyć do paczki kartkę z listą zakupów, dla kogo paczka.. oraz nasze dane.. imię nazwisko adres

Pozdrawiam
chętnie bym się dowiedziała od osób które coś juz od dawały na Tarnowskie Góry co jeszcze można wrzucić do paczki

#9 2015-01-03 23:24:05

 ruda1987

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Skąd: Śląsk
Zarejestrowany: 2014-09-19
Posty: 844

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

moja siostra tam chodzi do swojego konkubenta, odezwij sie w wiadomosci to zapytam ja i ci wszystko powiem


"każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa"

Offline

#10 2015-01-13 19:56:30

 ruda1987

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Skąd: Śląsk
Zarejestrowany: 2014-09-19
Posty: 844

Re: AŚ TARNOWSKIE GÓRY

A więc dziś byłam w tej jednoste i ja i mogę powiedzieć dla nowych czy obecnych kobietek które tam chodzą, że zmieniły się dni widzeń:
Dla osób tymczasowo aresztowanych widzenia są:
-środa 9:30-15:30
-pierwsza niedziela każdego miesiąca od 10-15
Dla osób skazanych widzenia są:
-we wtorki od 8:30-15:30
-w czwartki od godziny 10-15:00
-w piątki od 9-15:30
-w niedziele od 8:30-15:30

tyle, że w niedziele są widzenia przydzielane alfabetycznie, według następujących zasad:
- 1-sza niedziela miesiąca tymczasowo aresztowani
- 2-ga niedziela miesiąca osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się literkami A-J
- 3-cia niedziela miesiąca osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się literkami K-P
- 4-ta niedziela miesiąca osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się literkami R-Z
- 5-ta niedziela miesiąca (jeżeli jest) widzenia przydzielone mają osoby zatrudnione poza terenem jednoski ZK

Cóż mogę więcej powiedzieć o tym ZK?
Karteczke oddałam o godzinie 8:00, wołali mnie na widzenie o 8:40, więc czekałam stosunkowo nie długo, czym byłam bardzo zadowolona, kartke na widzenie pobiera się w poczekalni, trzeba zastukać w metalowe okienko, strażnik przychodzi, otwiera i daje bez problemu kartkę na widzenie, jak się ją wypisze również trzeba jemu kartkę oddać, przy wchodzeniu na widzenie, trzeba wyjść na dwór, osoby wpuszczane są innym wejściem, strażnik woła nazwiskami, na widzenie zabieramy tylko kluczyk (który jest numerem stolika) , pieniądze i chusteczke ewentualnie. Dzieciom można wziąć tylko napój, ewentualnie pieluche z chusteczkami nawilżającymi, nie w opakowaniu, tylko chusteczki nawilżające 3szt wyciągnięte z opakowania.. z tego co podpatrzałam. Osoby "podejrzane" są tam sprawdzane alkomatem i dziś 3 osoby były poddane kontolą osobistym (!!!) cała grupa musiała na nie czekać... w kantynie ceny są bardzo ok, czym jestem zdziwiona, przybliżone do tych "naszych" w sklepach ogólnospożywczych. Siadamy przy stolikach i czekamy na partnerów, aż ich doprowadzą, w trakcie widzeń strażnicy nie chodzą w ogóle po sali widzeń, siedzą w oszklonej budce i rozmawiają sobie bez stresu haha. Na końcu widzenia mężczyźni wychodzą pierwsi po pobraniu zakupów z kantyny.
Jak na Areszt Śledczy bardzo fajne warunki, mój mąż sobie też bardzo chwali, a i ja jestem zadowolona, bo mam porównanie z innymi placówkami.
Jeżeli będę oddawać paczke, napisze również jak mi to przebiegło, a nuż się komuś przyda


"każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa"

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
robot forex kotbengalski.bloog.pl Projektowanie oczyszczalni ścieków