Za murami ZK

„Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...”

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2013-03-05 22:20:22

 Maleństwo 86

http://imageshack.us/a/img203/1964/2nec.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 2906

Zk Łowicz

ul. Wiejska 3
99-400 Łowicz
Tel./Fax: (46) 830-97-00 / (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Łowiczu NBP o/o Łódź
ul. Wiejska 3
99-400 Łowicz
39101013710034051391200000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-14.00

Zakład dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem :
  -  aresztu śledczego
  -  półotwartego
  -  terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych

Zasady udzielania widzeń

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

  -  Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w godzinach 8:30-16:00  w piątki, soboty i niedziele (z wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca), a widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej  piątki, soboty, niedziele w godzinach 8:30-10:00; 10:30-12:00; 12:30-14:00; 14:30-16:00
  -  Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 14:00, a zgłoszenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem tego widzenia.
  -  Widzenia nie są udzielane w następujących dniach :

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
c) drugi dzień Wielkiej Nocy,
d) 1 maja – Święto Państwowe,
e) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
g) dzień Bożego Ciała,
h) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
i) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
j) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
k) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

•  W okresie 10 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.
•        W ostatnią niedzielę stycznia i pierwszą niedzielę czerwca widzenia są realizowane tylko z dziećmi skazanych i ich opiekunami, w ramach zabawy choinkowej i Dnia Dziecka.
•        W ostatnią niedzielę czerwca i pierwszą niedzielę września widzenia są realizowane tylko dla skazanych z oddziału terapeutycznego w ramach widzeń rodzinnych.
•        W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.
•        Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń oraz w wygrodzonym terenie na otwartym powietrzu. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.
•        W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
•        Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.
•        Zabrania się przenoszenia z sali widzeń do cel przez osadzonych artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych, przekazanych lub zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające.
•        Zezwala się na przenoszenie z sali widzeń do cel mieszkalnych artykułów papierniczych i znaczków pocztowych zakupionych przez osoby odwiedzające.
•        Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na sale widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń skazany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.
•        Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia skazanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.
•        W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

  WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

•        Widzenia dla tymczsowo aresztowanych odbywają się w środy oraz ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 830-1600, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie.
•        Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1400.
•        Widzenia niie są udzielane w następujących dniach   


   a) 1 stycznia – Nowy Rok,
   b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
   c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
   d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
   e) 1 maja – Święto Państwowe,
   f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
   g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
    h) dzień Bożego Ciała,
   i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
   j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
    k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
   l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
   m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
.
•        W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.
•        Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.
•        W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup środków farmaceutycznych dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie oraz artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
•        Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.
•        Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na salę widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.
•        Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.
•        W czasie widzenia tymczasowo aresztowani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

Zasady przyjmowania paczek :

•        Do Zakładu dostarczane mogą być paczki: żywnościowe, higieniczne, odzieżowe oraz z lekami, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przysyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę lub firmę kurierską. Przyjęć od osób dokonuje się codziennie w godzinach 800-1400.
•        Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać 48 cm szerokości i 30 cm wysokości.
•        Na opakowaniu paczek przesłanych do zakładu musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość, np. żywnościowa, odzieżowa, higieniczna, leki. Przesłane paczki bez dopisku nie będą przyjmowane.
•        Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
•        Jeden raz miesiącu można otrzymać paczkę higieniczną o ciężarze max 5 kg ( w raz z opakowaniem ). W paczce higienicznej skazany może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny osobistej.
•        Paczka z lekami przekraczająca kilogram, żywnościowa przekraczająca 5 kg, higieniczna przekraczająca 5 kg (wraz z opakowaniem), nie będzie przyjmowana do Zakładu, lecz zwracana na koszt skazanego. W uzasadnionych, wyjątkowych wypadkach skazany może otrzymać paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
•        W paczce odzieżowej skazany może otrzymać tylko odzież, bieliznę i obuwie wyszczególnione w prośbie.
•        W paczce z lekami mogą znajdować się tylko leki lub środki medyczne zarejestrowane w polskim lekospisie i wyszczególnione na talonie leczniczym. Dopuszcza się otrzymywanie leków z danej grupy farmakologicznej.
•        Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce i uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

W paczkach żywnościowych nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji lub opakowania oraz te które zagrażają zdrowiu np. :

-                      artykuły sypkie (np.: kisiel, budyń, oranżada w proszku, wszelkiego rodzaju kaszki, kwasek cytrynowy, proszki do pieczenia, mąka, przyprawy itp.),
-                      artykuły mleczarskie (np.: jogurt, kefir, śmietana, maślanka, mleko w proszku itp.),
-                      wszelkiego rodzaju sałatki, bigos,
-                      przetwory rybne (np.: sałatki, śledzie, ryby),
-                      produkty faszerowane (np.: mięso, kotlety, drób, pomidory, papryka, naleśniki itp.),
-                      ciasta z zawartością kremów,
-                      musli (mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów, suszonych owoców),
-                      masło, margaryna, smalec,
-                      pizza, zapiekanka, kebab,
-                      produkty z rożna (np.: drób, mięso itp.),
-                      słodzik, tabletki musujące,
artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np.:
-                      soki i napoje w kartonach, przetwory owocowe w słoikach,
-                      konserwy (np: mięsne, rybne),
-                      tzw. zupki w proszku,
-                      orzechy w każdej postaci,
-                      drażetki, gumy do żucia,
oraz:
–         wyroby tytoniowe,
–         środki wspomagające przyrost tkanki mięśniowej,
–         gaz do zapalniczek.

Ze względów sanitarnych w paczce nie można dostarczać:
●         surowego mięsa,
●         jajek,
●         grzybów,
●         mrożonek.

Dopuszcza się przesyłanie i podawanie w paczkach żywnościowych
oryginalnie hermetycznie paczkowanej wędliny i innych przetworów wędliniarskich oraz rybnych i garmażeryjnych.


W przypadku stwierdzenia podczas kontroli wstępnej urządzeniem do prześwietlania bagażu artykułów, które nie mogą być dostarczane do Zakładu Karnego – paczka będzie odesłana do nadawcy.
                Artykuły spożywcze, których skazany nie może otrzymać z paczki, podlegają zatrzymaniu w odpowiednim depozycie. Zatrzymane artykuły, które ulegają szybkiemu zepsuciu bądź po upływie terminu przydatności do spożycia, mogą podlegać komisyjnemu zniszczeniu. Ustala się jednocześnie 30-dniowy termin odbioru przez rodziny lub wskazane osoby, zakwestionowanych artykułów żywnościowych.


Źródło :   http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektora … x,108.html


http://s19.rimg.info/19067491abf604b1372acf0fa9111629.gif  23.08.2013 KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!  http://s19.rimg.info/19067491abf604b1372acf0fa9111629.gif

Online

#2 2013-08-01 19:09:57

justyna125

Gość

Re: Zk Łowicz

witam, czy ktos orientuje się może jak często można dzwonic z oddziału zamkniętego w łowiczu ? czy jest jakis ograniczony czas rozmowy? dziękuję

#3 2013-08-01 19:44:06

CzArNa MaMbA

http://imageshack.us/a/img203/1964/2nec.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 1581

Re: Zk Łowicz

Witam
Konkretnie w Łowiczu nie wiem jak jest i na forum z tego,co kojarzę nie ma nikogo kto by miał tam swojego łobuza.
Mój mąż jak był na zamku to miał telefon raz w tygodniu 10 minut plus co drugą sobotę/niedzielę po 5 minut.
Ale co zk to obyczaj.


Idę przed siebie.Czasem się potykam,czasem żałuję,czasem dziękuję,czasem proszę,czasem nie mam już siły...
Idę przed siebie.Mam marzenia,mam uśmiech,mam łzy,mam swoją drogę,mam swój plan...
Idę przed siebie.I choć wydaje się, że już umiem,wciąż upadam...
Ale idę przed siebie z nadzieją,że kiedy już braknie sił by wstać,ktoś poda rękę i powie, że będzie dobrze...

http://elapso.pl/suwaczek/czarna12/F059D1/6F17D4/FFFFFF/10085C/11065.png

Offline

#4 2013-11-20 13:55:14

aneszka

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002076F.gif

Zarejestrowany: 2013-11-07
Posty: 397

Re: Zk Łowicz

Czy jest tu ktoś kto ma swoją połówkę na półotworku w Łowiczu?w zasadzie chciałabym się dowiedzieć wszystko co się da na temat tego zakładu


http://elapso.pl/suwaczek/kropelka/0AC6FF/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/13426.png

Offline

#5 2014-03-14 11:49:51

magda

Gość

Re: Zk Łowicz

Witam.Czy wiedzie moze w jakie dni jest transport? Moja druga poloweczka czeka na transport i zastanawiam sie czy to sa jakies okreslone dni.

#6 2014-03-14 16:55:39

kasiajjj

http://imageshack.us/a/img203/1964/2nec.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 2419

Re: Zk Łowicz

Zazwyczaj są określone dni na transporty ale w różnych as/zk wypadają one różnie. Np ze Śląska mąż miał w środy, a z Warszawy w czwartki. Nie wiem jak jest z Łowiczem


od 18.07.2011

Offline

#7 2014-03-14 20:34:55

Rose12

http://s14.rimg.info/3d3d04f055c98db4b004bfc054f50f2f.gif

Zarejestrowany: 2014-02-18
Posty: 10

Re: Zk Łowicz

Mój narzeczony z łowicza raz wyjezdzał w piątek, a raz w środę z tego co pamiętam

Offline

#8 2014-03-17 11:37:53

magda

Gość

Re: Zk Łowicz

Witaj.Moj Misiek jest od 2 tygodni na przejsciowce z tego co wiem telefony w lowiczu odbywaja sie co 2 dni

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
terraria crack klimatyzacja lublin,klimatyzatory lublin dachy płaskie