Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2013-03-05 22:20:22

 Maleństwo 86

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 531

ZK ŁOWICZ

ul. Wiejska 3
99-400 Łowicz
Tel./Fax: (46) 830-97-00 / (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Łowiczu NBP o/o Łódź
ul. Wiejska 3
99-400 Łowicz
39101013710034051391200000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-14.00

Zakład dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem :
  -  aresztu śledczego
  -  półotwartego
  -  terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych

Zasady udzielania widzeń

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

  -  Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w godzinach 8:30-15:30
w piątki, soboty i niedziele (z wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca),
a widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej  piątki, soboty, niedziele w godzinach 8:30-10:00; 10:30-12:00; 13:30-15:00;
  -  Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 13.30, a zgłoszenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem tego widzenia.
  -  Widzenia są udzielane w następujące dni świąteczne*:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
c) drugi dzień Wielkiej Nocy,
d) 1 maja – Święto Państwowe,
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
g) dzień Bożego Ciała,
h) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
l) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
* dla skazanych w godz. 11.30-15.30 (zgłoszenia przyjmowane do 13.30)
* dla tymczasowo aresztowanych 8.30 - 11.00 (zgłoszenia przyjmowane do 9.30)

 W okresie 10 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także w dni świąteczne wyżej wymienione widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.
 W ostatnią sobotę stycznia i pierwszą niedzielę czerwca widzenia są realizowane tylko z dziećmi skazanych i ich opiekunami, w ramach zabawy choinkowej i Dnia Dziecka.
 W ostatnią sobotę czerwca i pierwszą niedzielę września widzenia są realizowane tylko dla skazanych z oddziału terapeutycznego w ramach widzeń rodzinnych.
 W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.
 Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń oraz w wygrodzonym terenie na otwartym powietrzu( mają tam widzenia skazani z grupą półotwartą oraz z zamkniętą, jeśli posiadają zgodę na widzenie bez dozorowe). Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.
 W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
 Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.
 Zabrania się przenoszenia z sali widzeń do cel przez osadzonych artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych, przekazanych lub zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające.
 Zezwala się na przenoszenie z sali widzeń do cel mieszkalnych artykułów papierniczych i znaczków pocztowych zakupionych przez osoby odwiedzające.
 Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na sale widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń skazany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.
 Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia skazanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.
 W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

  WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

 Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 8.30-15.30, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie.
 Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1400.
 Widzenia udzielane są w dni świąteczne wymienione powyżej przy widzeniach dla skazanych.
 W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.
 Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.
 W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup środków farmaceutycznych dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie oraz artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
 Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.
 Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na salę widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.
 Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.
 W czasie widzenia tymczasowo aresztowani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

Zasady przyjmowania paczek :

        Do Zakładu dostarczane mogą być paczki: żywnościowe, higieniczne, odzieżowe oraz z lekami, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przysyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę lub firmę kurierską. Przyjęć od osób dokonuje się codziennie w godzinach 800-1400.
        Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać 48 cm szerokości i 30 cm wysokości.
        Na opakowaniu paczek przesłanych do zakładu musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość, np. żywnościowa, odzieżowa, higieniczna, leki. Przesłane paczki bez dopisku nie będą przyjmowane.
        Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
        Jeden raz miesiącu można otrzymać paczkę higieniczną o ciężarze max 5 kg ( w raz z opakowaniem ). W paczce higienicznej skazany może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny osobistej.
        Paczka z lekami przekraczająca kilogram, żywnościowa przekraczająca 5 kg, higieniczna przekraczająca 5 kg (wraz z opakowaniem), nie będzie przyjmowana do Zakładu, lecz zwracana na koszt skazanego. W uzasadnionych, wyjątkowych wypadkach skazany może otrzymać paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
        W paczce odzieżowej skazany może otrzymać tylko odzież, bieliznę i obuwie wyszczególnione w prośbie.
        W paczce z lekami mogą znajdować się tylko leki lub środki medyczne zarejestrowane w polskim lekospisie i wyszczególnione na talonie leczniczym. Dopuszcza się otrzymywanie leków z danej grupy farmakologicznej.
        Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce i uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

W paczkach żywnościowych nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji lub opakowania oraz te które zagrażają zdrowiu np. :

-                      artykuły sypkie (np.: kisiel, budyń, oranżada w proszku, wszelkiego rodzaju kaszki, kwasek cytrynowy, proszki do pieczenia, mąka, przyprawy itp.),
-                      artykuły mleczarskie (np.: jogurt, kefir, śmietana, maślanka, mleko w proszku itp.),
-                      wszelkiego rodzaju sałatki, bigos,
-                      przetwory rybne (np.: sałatki, śledzie, ryby),
-                      produkty faszerowane (np.: mięso, kotlety, drób, pomidory, papryka, naleśniki itp.),
-                      ciasta z zawartością kremów,
-                      musli (mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów, suszonych owoców),
-                      masło, margaryna, smalec,
-                      pizza, zapiekanka, kebab,
-                      produkty z rożna (np.: drób, mięso itp.),
-                      słodzik, tabletki musujące,
artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np.:
-                      soki i napoje w kartonach, przetwory owocowe w słoikach,
-                      konserwy (np: mięsne, rybne),
-                      tzw. zupki w proszku,
-                      orzechy w każdej postaci,
-                      drażetki, gumy do żucia,
oraz:
–         wyroby tytoniowe,
–         środki wspomagające przyrost tkanki mięśniowej,
–         gaz do zapalniczek.

Ze względów sanitarnych w paczce nie można dostarczać:
●         surowego mięsa,
●         jajek,
●         grzybów,
●         mrożonek.

Dopuszcza się przesyłanie i podawanie w paczkach żywnościowych
oryginalnie hermetycznie paczkowanej wędliny i innych przetworów wędliniarskich oraz rybnych i garmażeryjnych.


W przypadku stwierdzenia podczas kontroli wstępnej urządzeniem do prześwietlania bagażu artykułów, które nie mogą być dostarczane do Zakładu Karnego – paczka będzie odesłana do nadawcy.
                Artykuły spożywcze, których skazany nie może otrzymać z paczki, podlegają zatrzymaniu w odpowiednim depozycie. Zatrzymane artykuły, które ulegają szybkiemu zepsuciu bądź po upływie terminu przydatności do spożycia, mogą podlegać komisyjnemu zniszczeniu. Ustala się jednocześnie 30-dniowy termin odbioru przez rodziny lub wskazane osoby, zakwestionowanych artykułów żywnościowych.


Źródło :   http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektora … x,108.html

Ostatnio edytowany przez Gosiaa (2014-04-24 19:13:14)


23.08.2013 KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!

Offline

#2 2013-08-01 19:09:57

justyna125

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

witam, czy ktos orientuje się może jak często można dzwonic z oddziału zamkniętego w łowiczu ? czy jest jakis ograniczony czas rozmowy? dziękuję

#3 2013-11-20 13:55:14

aneszka

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-11-07
Posty: 31

Re: ZK ŁOWICZ

Czy jest tu ktoś kto ma swoją połówkę na półotworku w Łowiczu?w zasadzie chciałabym się dowiedzieć wszystko co się da na temat tego zakładu


http://elapso.pl/suwaczek/kropelka/0AC6FF/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/13426.png
http://elapso.pl/suwaczek/kropelka/ED37A4/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/18811.png

Offline

#4 2014-03-14 11:49:51

magda

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

Witam.Czy wiedzie moze w jakie dni jest transport? Moja druga poloweczka czeka na transport i zastanawiam sie czy to sa jakies okreslone dni.

#5 2014-03-14 20:34:55

Rose12

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

Mój narzeczony z łowicza raz wyjezdzał w piątek, a raz w środę z tego co pamiętam

#6 2014-03-17 11:37:53

magda

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

Witaj.Moj Misiek jest od 2 tygodni na przejsciowce z tego co wiem telefony w lowiczu odbywaja sie co 2 dni

#7 2014-04-23 16:36:10

ewka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

Witam kto mi wyjaśni jak jest w zakładzie karnym w Łowiczu.Mój  misiek od wczoraj tam siedzi kiedy będzie mógł do mnie zadzwonić.Ma odsiadka 3 miesiące kiedy mogę jechać na widzenie itd pomóżcie

#8 2014-04-23 20:55:44

kasiajjj

http://i63.tinypic.com/25hk391.jpg

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 721

Re: ZK ŁOWICZ

Ewka odnośnie telefonów nie pomogę Ci.
Odnośnie widzeń - tu masz link do wątku ogólnie o widzeniach  http://www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?id=71
Zasada jest taka - jesli jesteś rodziną, wchodzisz na pierwsze możliwe widzenie. Jeśli nie jesteś rodziną - musisz poczekać, aż dyrektor ZK zatwierdzi Cię na liście osób odwiedzających.
W jakie dni odbywają się widzenia - jest napisane w 1 poście, możesz też wejść na stronę Zk Łowicz i sprawdzić, czy wszystko jest nadal aktulane http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … ny-lowicz/


od 18.07.2011

Offline

#9 2014-04-23 21:29:56

karolinaka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

Kiedy zadzwoni to różnie, ale czasem pozwolą tam zadzwonić np po 2 dniach na chwilę dosłownie, potem telefony na zamku są co 2 dni zazwyczaj na 10 minut, co do widzenia, to jak szybko uda się wpisać na listę, to może być to nawet najblizszy weekend, wiem z doswiadczenia

#10 2014-04-24 17:09:30

ewka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

a jak jest z paczkami czy moge mu zrobic paczke jak pojade na widzenie i dac mu ja jak bede tam juz. czy odrazu ja dostanie jakie produkty musza sie tam znajdowac i czy jest jakas okreslona waga jezeli to jest pierwsza paczka
ktos wie jak jest tu z widzeniami po ile godzin, jak to sie odbywa wogule

Ostatnio edytowany przez Gosiaa (2014-04-24 18:50:31)

#11 2014-04-24 18:49:54

 Gosiaa

http://i59.tinypic.com/bfjqex.jpg

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 1374

Re: ZK ŁOWICZ

Ewka http://www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?id=66 <--tutaj znajdziesz informacje ogólne o paczkach, co kto umieszcza itd. Nie ma znaczenia czy paczka jest pierwsza czy któraś z kolei, zasady są takie same do 5 kg raz na 3 miesiące.
Możesz paczkę zabrać ze sobą, kiedy jedziesz na widzenie (zostawia się ją wtedy na bramie przed wejściem na widzenie), a możesz też zrobić za pośrednictwem kantyny (wejdź w link podany przy pierwszym poście, jako źródło i tam w zakładkę widzenia i przyjmowanie paczek, będzie napisane jak to zrobić).
Odnośnie produktów też wszystko w pierwszym poście widnieje, czego dawać nie można, jak również co jest dopuszczalne - wystarczy przeczytać to, co już w wątku jest.
Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym w tym samym dniu.
Co do widzeń to zakład półotwarty, więc godzin na miesiąc jest 3. Dwie na pewno połączyć można, poza okresem poprzedzającym święta i świątecznym, więcej to już różnie bywa w konkretnych zakładach..


http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/33FF0A/0FBA1A/FFFFFF/FFFFFF/11209.png
http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/63AFF2/FC5151/D4FFFE/FDFFBA/21233.png

Offline

#12 2014-04-24 20:06:00

ewka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

mam pytanie jak zrobie ta paczke zywnosciowa to moge do niej dozucic papierosy i karte do budki tel.a i jak jest z tymi talonami nic mi nie mowił moj misie o tym ze ma jakis talon tylko zebym mu paczke zrobiła

#13 2014-04-24 20:14:52

 Maleństwo 86

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 531

Re: ZK ŁOWICZ

Papierosy i tytoń chyba nigdzie nie przejdzie w paczce. A talon jest potrzebny na odzieżową bądź higieniczną.
A kartę to lepiej posłać listem.


23.08.2013 KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!

Offline

#14 2014-04-24 20:26:48

ewka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

Czyli zywnosciowa moge zrobic jak bede do niego jechac  bez fajek i karty a moge mu te 2 zeczy zakupic na miejscu.DO ZYWNOSCIOWEJ NIE JEST POTRZEBNY TALON ZADEN

#15 2014-04-24 23:08:44

 Gosiaa

http://i59.tinypic.com/bfjqex.jpg

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 1374

Re: ZK ŁOWICZ

Ewka tytoń możesz w kantynie kupić na pewno podczas widzenia, a kartę wyślij, albo podaj nr przez tel, ewentualnie w kantynie też ją dostaniesz oczywiście.


http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/33FF0A/0FBA1A/FFFFFF/FFFFFF/11209.png
http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/63AFF2/FC5151/D4FFFE/FDFFBA/21233.png

Offline

#16 2014-04-25 11:05:09

ewka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

hej a kto wie jak jest z widzeniami w ten weekend w łowiczu o ktorej trzeba tam byc  najpozniej czy w niedziele tez sa widzenia.

#17 2014-04-25 11:45:18

 Maleństwo 86

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 531

Re: ZK ŁOWICZ

Ewka bardzo proszę abyś uważnie przeczytała pierwszy wpis o tym zakładzie tam jest wszystko napisane. O widzeniach też jest wszystko wyszczególnione.
Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w godzinach 8:30-15:30
w piątki, soboty i niedziele (z wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca) czyli w tą niedzielę już chyba nie ma widzeń.


23.08.2013 KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!

Offline

#18 2014-04-25 18:50:01

ewka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

wiem wiem ze jest napisane ale ja potrzeboje kogos kto miał juz do czynienia z tym zakładem i wie jak tam jest.

#19 2014-04-25 19:11:09

karolinaka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

najpozniej do 13:30 trzeba się zgłosić, w tą niedzielę nie ma widzeń w łowiczu

#20 2014-04-25 19:17:04

ewka

Gość

Re: ZK ŁOWICZ

dzieki wielkie a mogła bys mi podac jakies blizsze namiary na siebie była bym wdzieczna

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
kdp.amazon.com Szamba betonowe Hel