Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

#1 2013-08-30 12:20:16

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

ZK GŁUBCZYCE

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … glubczyce/
Zasady przyjmowania paczek
Pod pojęciem paczki żywnościowej należy rozumieć: wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe dostarczone osadzonym bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca, a także wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe przynoszone przez osadzonych powracających z przepustek i zezwoleń realizowanych poza obrębem zakładu karnego, oraz zakupione w kantynie w trakcie widzenia.

Przyjmowanie paczek odbywa się codziennie w godz. od 8.00 do 18.00.

Przesłanie lub dostarczenie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej oraz lekarstwami może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

Wewnątrz wszystkich paczek, o których wyżej mowa powinny być umieszczone spisy ich zawartości.

Przesłane paczki dla skazanych, powinny być w sposób widoczny opisane na zewnątrz przez nadawcę np: "żywność", "odzież", "leki", "ksiażki i prasa", itp.

Zabrania się: wnoszenia na teren zakładu oraz przekazywania w paczkach; w szczególności:                 
 konserw i słoików z przetworami,
 przetworów nabiałowych w pojemnikach hermetycznie zamkniętych,
 surowego mięsa, surowej kiełbasy i jaj,
 cukru, mąki, soli, mleka i zup w proszku, śmietanki do kawy, słodziku, kisielu, budyniu przypraw,
 wody kolońskiej i toaletowej, dezodorantów innych niż w sztyfcie,
 wyrobów tytoniowych, pieniędzy i innych środków płatniczych, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich, a
   także środków łączności, przedmiotów, urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa
   w zakładzie karnym.


E-PACZKA


Od 1 stycznia 2012r. wprowadzony zostaje dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością, za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach.

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.
Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:
Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Głubczycach.:
Góran BIS Jacek Naróg ul. Chrobrego 16, 48-100 Głubczyce
Bank BPH K- Koźle 07 1060 0076 0000 3260 0093 3224
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Głubczycach.
Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.
Adres:                                         
Zakład Karny Głubczyce                   
Kod pocztowy: 48-100
Miasto: Głubczyce
Ulica: Kochanowskiego 3
Tel./Fax: (77) 485 20 15


Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.
UWAGA!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.
Nie ulega zmianie zapis kodeksu karnego wykonawczego (art.113a § 3), przyznający osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg.

Dokumenty do pobrania:

lista produktów w kantynie

zamówienie na paczkę

Zasady udzielania widzeń
Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Głubczycach
   
PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.00 (ZK typu zamkniętego)

CZWARTEK 8.00 – 15.00 (ZK typu półotwartego)

NIEPARZYSTE NIEDZIELE MIESIĄCA
8.00 – 15.00 (ZK typu półotwartego )
PARZYSTE NIEDZIELE MIESIĄCA
8.00 – 15.00 (ZK typu zamkniętego )


Oraz dla wszystkich w dni ustawowo wolne od pracy tj.:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Ogólne zasady udzielania widzeń:
- udzielenie widzenia w trakcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego i nie
  powinno dezorganizować danego odcinka pracy oddziału produkcyjnego,
- w tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia,
- w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie,
- osoba zgłaszająca się na widzenie pobiera u bramowego formularz zgłoszenia na widzenie, gdzie wpisuje
  stosowne dane,
- widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń,
- liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką
  osób pełnoletnich,
- widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny, lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać tylko po
  uzyskaniu wcześniej zezwolenia dyrektora zakładu,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na: przedłużenie czasu widzenia,
  lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających,
- widzenia odbywają się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym, 
  stoliku, pod dozorem funkcjonariusza,
- skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu zamkniętego przysługują dwa widzenia w miesiącu,
- skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu półotwartego przysługują trzy widzenia w miesiącu,
- w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, które zakupione zostały przez
  odwiedzających na terenie zakładu karnego,
- artykuły pozostałe po poczęstunku skazany przekazuje osobom, z którymi realizował widzenie,
- w razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być
  ono przerwane lub zakończone przed czasem,
- skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w wymiarze 60 minut w miesiącu,
- skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice, mają prawo
  do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut w miesiącu,
- widzenia przysługujące skazanemu w danym miesiącu mogą być wykorzystane jednorazowo wyłącznie w
  szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko za zgodą dyrektora zakładu. Powyższa sprawa powinna być
  uregulowana przez zainteresowanego skazanego z odpowiednim wyprzedzeniem,
- osoby wchodzące na teren zakładu karnego podlegają kontroli. W przypadku odmowy poddania się kontroli osoby
  te nie zostaną wpuszczone na teren zakładu,
- osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo usiłujące wnieść na
  widzenie napoje alkoholowe, broń palną, amunicję i materiały wybuchowe, narkotyki i inne niebezpieczne lub
  niedozwolone przedmioty, nie będą wpuszczone na teren zakładu.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#2 2013-11-04 17:17:52

SJZ

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Skąd: Jastrzębie Zdrój
Zarejestrowany: 2013-10-31
Posty: 11

Re: ZK GŁUBCZYCE

adwokat mi mowil ze podobno najlepiej sie wychodzi z tego zk.... jak jest w rzeczywistosci nie wiem...

Offline

#3 2013-11-04 17:30:23

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

tez slyszalam ze sa bardzo dobre wokandy. moj misiek sie tam chce pchac .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#4 2013-12-11 09:09:08

 oluska

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-04-12
Posty: 41

Re: ZK GŁUBCZYCE

Mój ex tam siedział, z tego co opowiadał łatwo można było dostać zgodę na widzenie bezdozorowe, w święta dostęp do telefonu był przez całą dobę, z wokandy też wielu wychodziło. Ile w tym prawdy nie wiem, ale on twierdził że tam jest jak w sanatorium

Offline

#5 2013-12-11 17:29:07

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

wlasnie ZK slyszalam ze jest wporzadku wlasnie z tymi wokandami ale gorzej z dojazdem .
moj misiek tam sie chce pchac , no moze sie tam dostanie , oby wyszlo mu to na dobre i by mial w nd widzenia bo ja tez praca .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#6 2013-12-21 19:22:51

carolineee

Gość

Re: ZK GŁUBCZYCE

Hej dziewczyny. Mojego narzeczonego wczoraj przewieźli do glubczyc..ale jest to daleko od domu wiec on chce pisać o przeniesienie bliżej ale jak przeczytalam ze tam o wokandy latwo żeby wyjsc to moze mu odradzic przenoszenie?

#7 2013-12-21 21:21:00

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

carolinee z tego co slyszalam w Głubczycach jest dobrze , najlepiej tam gdzie sa wokandy lepsze .moim zdaniem


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#8 2013-12-22 11:32:31

caroline.m

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-12-21
Posty: 15

Re: ZK GŁUBCZYCE

dzis ma dzwonic to pogdam z nim o tym jak zdarze. jezeli ja chce do niego jechac 25go grudnia teraz bo moge a on wczoraj napisal prosbe do dyrektora o widzenie ze mna to myslicie ze ebz problemu wejde 25go?


Ta tęsknota...
Mam nadzieje że mimo wszystko wyjdzie nam na dobre...

Offline

#9 2013-12-23 20:38:56

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

caroline.m jesli dal prosbe i wychowawcy i dyrektor ją podbił , niech sie upomina zapyta wychowka czy ma wpisane i Ci powie.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#10 2013-12-24 14:45:09

caroline.m

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-12-21
Posty: 15

Re: ZK GŁUBCZYCE

mam wejsc niby zobaczymy pojade przekonam sie dyrektora nie ma..nie wiem czemu ale to chyba nawet lepiej i mnie wpuszcza. moj nie chce tam byc dluzej niz musi mowi ze strasznie nie fajni ludzie z nim siedza i wgl jest mu tam o wiele gorzej niz w Prudniku...

jest tu ktos kto ma kogos bliskiego w tym ZK?


Ta tęsknota...
Mam nadzieje że mimo wszystko wyjdzie nam na dobre...

Offline

#11 2013-12-24 15:04:22

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

caroline z tego co wiem i mam tam znajomego a dokladnie faceta mojej znajomej i mowi ze jest wporzadu o wiele lepiej niz  w nysie i w strzelcach


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#12 2013-12-24 19:50:41

caroline.m

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-12-21
Posty: 15

Re: ZK GŁUBCZYCE

wszyscy mowia ze tam jest ok itp a mojemu sie tam nie podoba..ale to jego decyzja skoro ma sie tam meczyc to lepiej neich go pzreniosa...zobaczymy jak to bedzie. jezeli jutro uda mi sie wejsc na widzenie bedzie ok:}


Ta tęsknota...
Mam nadzieje że mimo wszystko wyjdzie nam na dobre...

Offline

#13 2013-12-25 11:24:31

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

caroline. m no pewnie to twojemu ma byc tam dobrze , a on jest na zamku czy na polotworku?


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#14 2013-12-25 18:56:32

caroline.m

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-12-21
Posty: 15

Re: ZK GŁUBCZYCE

Na polotworku lecz mówi ze wolalby byc na zamkniętym i w mniej osób siedziec niż w 13 i to z cwaniakowatymi chlopakami którzy tylko staraja sie każdego rozdrażnić albo dojechac...


Ta tęsknota...
Mam nadzieje że mimo wszystko wyjdzie nam na dobre...

Offline

#15 2013-12-26 11:14:45

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

caroline m . wydaje mi sie czy na zamku czy na polotworku jest tak samo z tym ze na polotworku jak juz cos zrobisz widomo automatycznie zmieniaja ci podgrupe ,
wszedzie sa cwaniaki na zamku jak i na polotworku , moj wlasnie na zamku jest wczesniej mial p2 ale ze wzgeldu na duzy wyrok zamienilkli mu na p1 .
no i moj misiek gdyby cos byl by tam na p1 w Głubczycach , bede pisala prosbe o przeniesienie go pozniej do tego ZK , jak narazie do lutego jeszcze mam go blisko.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#16 2013-12-29 15:49:01

caroline.m

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-12-21
Posty: 15

Re: ZK GŁUBCZYCE

Jego Aniol  powie mci ze tam na p1 jest lepiej bo mniej osob siedzi w celi i nie sa one otwarte ze praktycznie przez caly dzien wchodzi ci tam kto chce...a mojego i wiekszosc to denerwuje bo nie ma sie spokoju ...

Poki co to opinie o tym ZK mam dobra. Np mojego narzeczonego siostry nie bylo na liscie odwiedzajacych (ma inne nazwisko tez) a mimo to bez problemu ja wpuscili na widzenie a w innych ZK moglby byc problem juz tak mielismy..

Gdzie Twoj facet teraz siedzi? I czemu chcesz zeby go do Glubczyc przeniesli?


Ta tęsknota...
Mam nadzieje że mimo wszystko wyjdzie nam na dobre...

Offline

#17 2013-12-29 16:22:41

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

moj misiek siedzi teraz niedaleko  mnie jakies 10 min drogi jak narazie
a moj misiek chce sie pchac na Głubczyce nobo tam spoko z przepustkami i wokandą .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#18 2013-12-29 21:26:56

caroline.m

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-12-21
Posty: 15

Re: ZK GŁUBCZYCE

ale to jak napisze ze chce sie tam przeniesc to normalnie pewne ze tam bedzie? nie jest tam najgorzej ale troche daleko.. ile masz do glubczyc?


Ta tęsknota...
Mam nadzieje że mimo wszystko wyjdzie nam na dobre...

Offline

#19 2013-12-31 11:45:56

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK GŁUBCZYCE

caroline.m oczywiscie ze nie jest tak jak ze on chce byc tam i tam go przewioza , zalezy gdzie bedzie wolne miejsce on moze pisac prosbe o przeniesiene go tam do Głubczyc.
ode mnie jakies 70 km


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#20 2013-12-31 20:15:51

caroline.m

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-12-21
Posty: 15

Re: ZK GŁUBCZYCE

ja tez mam ponad 70 km ale nie mam auta i z transportem jest ciezko tam...

Ostatnio edytowany przez kasiajjj (2014-04-12 19:58:10)


Ta tęsknota...
Mam nadzieje że mimo wszystko wyjdzie nam na dobre...

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.papuge.pl www.e-zwierzeta.pl metki kantor rzeszów masazewpoznaniu.pl