Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2013-10-29 11:48:43

 Maleństwo 86

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 531

ZK GOLENIÓW

ul.Grenadierów 66
72-100 Goleniów

Tel./Fax: (91) 466-78-50 / (91) 466-78-55
E-mail: zk_goleniow@sw.gov.pl

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddz. Okręgowy Szczecin
Starzyńskiego 1
Szczecin
05 1010 1599 0058 4513 9120 0000

Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 7:30-15:00
Środa: 7:30-15:00
Czwartek: 7:30-15:00
Piątek: 7:30-15:00

Zakład Karny w Goleniowie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną do odbywania kary przez mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Ponadto wyznaczone są w zakładzie oddziały aresztu śledczego oraz oddział typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność ewidencyjna zakładu wynosi 1039 osadzonych. W goleniowskim więzieniu przebywać mogą osadzeni zakwalifikowani do praktycznie wszystkich kategorii klasyfikacyjnych, nie wyłączając stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz skazanych wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Terapia prowadzona jest wobec skazanych recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu oraz sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń lub innych pomieszczeniach wyznaczonych przez dyrektora.

2. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w piątki i niedziele w godzinach 8.00 – 16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 7.30 – 14.00.

3. Widzenia bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8:00 - 16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz 7.30 – 14.00.

4. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu widzeń z wychowawcą osadzonego. Rejestracja w/w widzeń odbywa się w godzinach 7.30 – 14.00.

5. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

6. Osadzonym zabrania się wynoszenia z celi mieszkalnej na widzenia oraz przynoszenia
z widzeń, bez zgody dyrektora, jakichkolwiek przedmiotów, w tym również artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.

7. W czasie widzenia zezwala się skazanym i tymczasowo aresztowanym, którym udziela się widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,
na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte
w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

8. W razie udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, nie zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego. 

Zasady udzielania widzeń dla osób odwiedzających osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń wyznaczonego oddziału.


2. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się: w środy w godzinach 12.00 - 18.00, w piątki w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 13.00 – 17.00. Termin i godzina widzenia powinny być uzgodnione wcześniej z administracją Zakładu pod numerem telefonu (91) 466-78-50.

3. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

4. Skazani za zgodą Dyrektora mogą jednorazowo wykorzystać przysługujący im miesięczny limit widzeń, przy czym ich zakończenie musi nastąpić w godzinach określonych w pkt. 2.

5. Osadzonym zabrania się wynoszenia z celi mieszkalnej na widzenia oraz przynoszenia
z widzeń, bez zgody Dyrektora, jakichkolwiek przedmiotów, w tym również artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.

6. W czasie widzenia zezwala się skazanym i tymczasowo aresztowanym, którym udziela się widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą
na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Skazani za zgodą dyrektora mogą jednorazowo wykorzystać przysługujący im miesięczny limit widzeń, przy czym
ich zakończenie musi nastąpić przed godziną określoną w punkcie 2.

7. W razie udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, nie zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie Zakładu.


Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki dostarczane do jednostki przyjmowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach od 9:00–13:00 z wyjątkiem dni w których nie udziela się widzeń tj:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

2. Wprowadza się możliwość otrzymania paczki z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującej się na terenie zakładu karnego.

3. Paczka dostarczona do zakładu:
przez rodzinę lub inną osobę podlega kontroli w obecności tej osoby,
przez pocztę, firmę kurierską lub gońca podlega kontroli przy pomocy urządzeń
lub środków technicznych, a także psa specjalnego.

4. Wymogi dotyczące paczek:
- waga paczki nie powinna przekraczać wraz z opakowaniem 5 kg, za zgodą Dyrektora osadzony może otrzymać paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
- wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości (dotyczy wszystkich paczek),
- każda paczka dostarczona do zakładu karnego winna być opisana co do jej zawartości, paczka żywnościowa ("ŻYWNOŚĆ"), paczka odzieżowa ("ODZIEŻ"), środki higieniczne ("ART. HIGIENICZNE"), leki ("LEKI").

5. Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wymaga pisemnej zgody dyrektora. Zgoda dyrektora obowiązuje przez okres trzech miesięcy. Otrzymanie środków leczniczych i higieny przez tymczasowo aresztowanego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego,
- w paczce mogą znajdować się wyłącznie artykuły na które dyrektor wyraził zgodę,
- paczka zawierająca artykuły niezgodne z wydanym przez dyrektora zezwoleniem, będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego.

6. W paczkach żywnościowych obowiązuje zakaz przekazywania:
- wszelkiego rodzaju płynów oraz wyrobów tytoniowych,
- jakichkolwiek produktów w formie tzw. opakowań ekspresowych,
- ziół i innych przypraw, w postaci sproszkowanej albo suszu,
- artykułów żywnościowych, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich  substancji oraz odżywek i preparatów witaminowych we wszelkiej postaci,
- artykułów w opakowaniach utrudniających kontrole ich zawartości, w szczególności dotyczy to opakowań szklanych i metalowych,
- artykułów wymagających obróbki termicznej (np.: ryż, kasza, makaron, jaja, surowe ryby i wyroby wędliniarskie, mięso itp.),
- wyrobów garmażeryjnych (np. pierogów, krokietów itp.).

7. Wszystkie przedmioty znajdujące się w paczkach podlegają kontroli.

8. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania

Zasady przyjmowania i wydawania sprzętu RTV

1. Przyjmowanie sprzętu RTV dla osadzonych na podstawie indywidualnej zgody Dyrektora odbywa się w godzinach 9:00-13:00 w każdy dzień roboczy.

2. Wydawanie sprzętu RTV poza Zakład Karny odbywa się w godzinach 9:00-13:00 w każdy dzień roboczy.

3. Sprzęt RTV może być dostarczony do Zakładu Karnego również drogą pocztową.


Źródło : http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … -goleniow/


23.08.2013 KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!

Offline

#2 2013-10-29 12:48:58

 Blondi

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-08-27
Posty: 43

Re: ZK GOLENIÓW

No właśnie ja bym prosiła o jakieś informacje, jeżeli któraś z was ma, bądź miała tam ukochanego Mojego miśka właśnie tam przenieśli i będę jechała pierwszy raz na widzenie i chciałabym tak bardziej prywatnie wiedzieć, czego mogę się spodziewać


Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, sercem i duszą jestem przy tobie!
Pamiętaj, że myślę o tobie i kocham Cię, w każdym moim słowie, w każdym moim czynie, zawsze, do końca, nawet jak świat przeminie...  http://s13.rimg.info/ceb39d10a6411ac3232c51879e0890b8.gif

http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/FAF450/FF1008/FC5421/FC4C17/13645.png
http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/F7B7EA/FF14E8/FF0DFF/FF12EF/13045.png

Offline

#3 2013-12-04 21:29:44

 Blondi

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-08-27
Posty: 43

Re: ZK GOLENIÓW

Miałam opisać tuż po widzeniu co i jak, ale za dużo spraw na głowie miałam i teraz dopiero się zebrałam

No więc tak osobiście ode mnie jak to tam wszystko wygląda :

Zk jest spory kawałek od stacji (jakieś pół godz. drogi, aczkolwiek, jak wracałam i się spieszyłam na pociąg, to doszłam mega szybkim tempem w jakieś niecałe 20 min i zdążyłam w ostatniej chwili ). Do godz. bodajże 14 (nie pamiętam dokładnie) trzeba się zarejestrować w takim małym niziutkim, prostokątnym budyneczku, który stoi przed zakładem i tam też jest poczekalnia Mój misio jest na n-ce, więc mogę opisać jak to na n wygląda... No więc jak się jedzie do kogoś na n-ce, to trzeba się wcześniej "zapisać" telefonicznie, (numer jest w info wyżej ) bo jest tylko jedna sala widzeń dla n'ek, więc może być tylko jedno widzenie jednocześnie. Lepiej zadzwonić wcześniej, zwłaszcza jak się ma widzonko łączone (2 godzinki), bo jak się za późno zadzwoni, to może zwyczajnie nie być już miejsc na dany dzień. Jednocześnie dodam, że jak mi powiedział strażnik "godziny zapisów są orientacyjne" więc jak np. jesteście zapisane na 14.30, to wcale nie znaczy, że o tej godzinie wejdziecie, więc lepiej sobie czasu dokładnie nie planować... -.- Ja o tym nie wiedziałam i stąd mój późniejszy bieg na pociąg, bo widzenie mi się opóźniło, a bilety na pociąg kupiłam jeszcze w Wawie... -.- Przed widzeniem można zrobić zakupy w kantynie (tylko poczęstunek na miejscu, osadzony nic nie może zabrać na celę, nawet karty tel. czy długopisu). Widzenie jest w oddzielnej salce za zamkniętymi drzwiami, z 2 stolikami i 4 krzesełkami, ale z monitoringiem Ale przynajmniej można misiowi na kolanach posiedzieć, poprzytulać się itp. "Obsługa" całkiem w porządku, wszyscy uprzejmi, tylko procedury porąbane i strasznie zaostrzone środki bezpieczeństwa...
Co do widzeń normalnych (nie na n-ce) to wiem tylko tyle, że są przy normalnych stolikach, a nie przez ladę
Może komuś kiedyś moje info pomogą


Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, sercem i duszą jestem przy tobie!
Pamiętaj, że myślę o tobie i kocham Cię, w każdym moim słowie, w każdym moim czynie, zawsze, do końca, nawet jak świat przeminie...  http://s13.rimg.info/ceb39d10a6411ac3232c51879e0890b8.gif

http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/FAF450/FF1008/FC5421/FC4C17/13645.png
http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/F7B7EA/FF14E8/FF0DFF/FF12EF/13045.png

Offline

#4 2014-01-08 21:12:55

ktosik

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2014-01-08
Posty: 50

Re: ZK GOLENIÓW

Może ja coś więcej dopiszę.
Tak jak w poście powyżej napisła koleżanka,od stacji w Goleniowe do ul.Grenadierów 66 jest daleko,bo są to dwa końce miasta.
Jest postój taxi.Po drodze są trzy duże sklepy,Lidl,Netto i Kaufland.Piszę to bo jest sporo osób przyjezdnych.
Coś na temat paczek,kadra bardzo miła aczkolwiek bardzo sumienna i przepisowa.Nie przechodzi gram więcej,spotkałam sie z tym ,że ludzie przynoszą paczki bez kartonu a to podstawa przyjęcia.Można tez paczkę zrobić w kantynie na miejscu.Jest rozpiska a panie bardzo chętnie pomagają w wypisaniu.Sala widzeń,trochę  spartańska,stoliki,wydzielona przestrzeń dla odwiedzających z dziećmi.Konsumpcja tylko na miejscu.Można wnieść dokumenty i zdjęcia ale trzeba zapytać na bramie.Zabieramy to ze sobą.Nic nie wolno podawać.Chyba ,że osadzony ma pozwolenie.
Rejestracja widzeń od 7.30 ale w niedzielę bardzo wiele osób,już kolejka jest od 6.30 choć nie zawsze.W piątki jakby mniej odwiedzajacych.Rejestracja w budynku obok ZK taki niski barak,a póżniej przechodzi się do zakładu.Wózki dzieciece zostają,można wejść z fotelikiem-nosidełkiem.Obsługa miła, ale bardzo stanowcza i nie warto czasami ,,dyskutować ''.Można na widzeniu spotkać się z wychowawcą lub z dyzurującym.Tylko szkoda czasu ,można też załatwić to po widzeniu.najlepiej umówić się na taka rozmowę telefonicznie.Środki ostrożności bardzo zaostrzone,jeśli chcemy coś wysłąć listem ,to warto zadzwonić i konkretnie się zapytać.Np.na gazete ,kalendarz,krzyżówkę trzeba mieć pozwolenie.Zdjecia,karty tylko poleconym.Co do zawartości paczek ,też lepiej się dowiedzieć ,mimo zapewnienia przez osadzonego ,ze to można .Podam przykład,szampon to ma być szampon a nie żel do mycia włosów .
W pobliżu gdyby ktoś coś potrzebował jest taki mały sklepik,najlepiej zapytać miejscowych,żeby trafić.
Gdyby ktoś miał jakies pytania odnośnie tego ZK to proszę pytać ,w miarę mojej wiedzy odpowiem.


http://www.suwaczki.com/tickers/l81su6901ai4iuvd.png

Offline

#5 2014-04-05 19:03:57

 Kajaaa

http://www.smilies.4-user.de/include/Girls/smilie_girl_269.gif

Zarejestrowany: 2013-10-12
Posty: 23

Re: ZK GOLENIÓW

Zaostrzone środki bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym w Goleniowie wynikają z faktu, iż jest to jednostka dla osadzonych, którzy mogą stwarzać duże zagrożenie społeczne, oraz zagrożenie dla jednostki penitencjarnej. Co prawda sama na widzeniu tam nie byłam, ale wiozłam koleżankę. Szczerze mówiąc, bez pomocy miejscowych chyba bym nie dojechała, bo Zakład faktycznie jest na końcu miasta i troszkę trzeba się pokręcić.


Nawet z betonu czasem róża wyrasta

Offline

#6 2014-05-11 17:07:04

Wilk56

Gość

Re: ZK GOLENIÓW

Uwaga!
Osoby po i przed odbyciem kary w Goleniowie.
Na kuchni piosiłki wydaje osoba z HIV i HCV.
Radzę wszystkim zrobić badania na choroby zakaźne gdyż w razie wykrycia tego w ZK napiszą w papierach że choroba była przed.
Uważajcie po prostu bo winę zwalą na was i w dokumentach wpiszą wam że wcześniej było zakażenie przed karą.
Ponadto sama opieka medyczna pozostawia wiele do życzenia.
Bądzcie ostrożni!

#7 2014-06-05 11:48:02

 Maggie

http://i59.tinypic.com/bfjqex.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 885

Re: ZK GOLENIÓW

ktosik napisał:

Paczka higieniczna tylko do 5 kg z opakowaniem! Przeszło to co było na prośbie,szampony,mydła ,proszek luzem ,czyli przesypany do woreczka,obcinaczka metalowa,gąbki ,antyperspirant w sztyfcie,balsam do ciała,pasty,krem do golenia,maszynki jednorazowe .Pianka nie przechodzi.
Paczka odzieżowa była na osobnej prośbie i tu też jest limit wagowy do 5.5 kg ! Jedna uwaga,jeśli np.mój ma na magazynie dresy-to już o kolejną parę pisać nie może!Paradoks mały polega na tym ,ze np. mój podarł spodnie i je wyrzucił.W magazynie stan się nie zgadza,bo ma ujęte ,że te spodnie mu wydano,wiec musi je zdać,fizycznie ich nie ma bo poszły do śmietnika ,kupić od kogoś nie może ,bo są jego opisane po firmie ,np.active to mają być actiwe a nie puma ,nike czy hongopongo Więc tak to wygląda.
Piszę dla jasnosci ZK Goleniów.


Razem od 14.01.2016

nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#8 2014-06-14 11:58:23

ktosik

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2014-01-08
Posty: 50

Re: ZK GOLENIÓW

Praca w ZK Goleniów jest prawie nieosiągalna ,chodzi mi o pracę odpłatną.Limit wakatów odgórnie ustala Okręgowy Inspektorat w Sz-nie.Pracują na zewnątrz osadzeni głównie w branży drzewnej,posiadajacy na koncie duże zadłużenia.Inne wakaty są obsadzane ludzmi z potrzebnymi wykształceniami,czyli masz nietypowe umiejętności ,szybciej znajdziesz pracę.Zapisy kierowane są do kierownika ds.zatrudnienia.
Można świadczyć też prace nieodpłatną na rzecz zakładu ,przy pracach porządkowych ,pomoc kuchenna,prace naprawcze.Wtedy warto dopytać sie wychowawcy o szczegóły.Ma to swoje zalety ,dodatkowe telefony,dodatkowa łażnia,wnioski nagrodowe,bądz pochwały wpisane w papiery.

Odział terapeutyczny prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę,prowadzi terapię np.AA trzymiesiączną ,z możliwościa przedłużenia.Na terapię zgłasza się sam osadzony ,z własnej inicjatywy lub jest kwalifikowany przez psychologa i wychowawcę.Normalnie czeka się ok.pół roku na miejsce.Terapia przebiega naprzemiennie pracami w zespołach ,pogadankami ,mittingami wraz z udziałem rodzin,pracami indywidualnymi z psychologiem ,realizowaniem zadań,pisaniem prac na tematy zadane.Każdy na terapii zbiera oceny ,terapeuta opiniuje pod koniec pracy jaki postęp zrobił osadzony.Ma to duże znaczenie przy stawaniu na wokandę czy staraniu o zmianę podgrupy.Ukończenie terapii traktowane jest jako duży plus w postępie resocjalizacjii skazanego.Wytrąca argument,że osadzony siedzi i nie pracuje nad sobą .Przez ten czas też analizowane są listy od rodziny,jakie relacje z nich wynikają,prace pisane też przez osadzonego ,nakreslają obraz postępu lub stagnacji,w realizowenej terapi.Plusem są kontakty z wychowawcą,tak aby na bieżąco być z wiadomosciami o postępach.
Terapia kończy się komisją,która dokonuje wpisu w dokumenty,wiadomo ,ze im lepsza ocena tym ,,ładniej '' w papierach.
Z istotnych spraw,to prace warto pisać samodzielnie ,bo szybko kadra wyłapuje,takie, pisane ,,zbyt mądrze''.Na terapi osadzenie mają i zapełniony czas zajęciami i jak to określają ,większy luz.Więc warto podjąc ten trud i uczestniczyć w takich zajeciach.


Info dla przyjeżdzajacych--> trwa remont ul.Szkolnej ,więc wjazd od Stargardu Szczecińskiego jest utrudniony jak i dojście od stacji PKP i PKS,warto pojechać ulicą Konstytucji 3 Maja ,Puszkina ,Wojska Polskiego ,Nowogardzka i w Grenadierów,lub od strony Kaufland w Sadową i w Grenadierów.
Mniejszy problem maja piesi,choć z torbami i wózkami trochę cieżko odcinek Szkolnej przeskoczyć.Remont potrwa jeszcze kilka miesięcy.


http://www.suwaczki.com/tickers/l81su6901ai4iuvd.png

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.zamuramizk.pun.pl