Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

Ogłoszenie

#1 2013-09-26 23:20:03

PaulPB

Gość

ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Przeznaczenie :

Zakład Karny w Tarnowie jest zakładem karnym typu zamkniętego, przeznaczonym dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami typu: zamkniętego dla skazanych młodocianych, zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, półotwartego dla skazanych młodocianych, półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz z oddziału dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność jednostki wynosi 1053 miejsca. W jednostce mogą przebywać osadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo stwarzający poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, dla których wydzielono odrębny oddział zapewniający ich wzmożoną ochronę. Jednostka przystosowana jest do pobytu w niej chorych na cukrzycę insulinozależną.
W jednostce celem realizacji zadań ustawowych powołano trzy Oddziały Penitencjarne, przy czym w Oddziale Penitencjarnym I i II przebywają osadzeni zakwalifikowani do zakładu karnego zamkniętego oraz tymczasowo aresztowani. III Oddział Penitencjarny realizuje zadania wyłącznie wobec skazanych skierowanych do oddziału półotwartego i otwartego.
Zakład Karny w Tarnowie mieści się przy ul. Konarskiego 2. Wejście do Oddziału Penitencjarnego nr III (zakład karny typu półotwartego i otwartego) znajduje się przy ul. Wspólnej 15.

Kierownictwo :

Dyrektor zakładu karnego
płk Grzegorz Koziara
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Alojzy Małkiewicz
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jerzy Niemiec
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Robert Błaszczak
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl

Widzenia i przyjmowanie paczek

Zasady przyjmowania paczek:

Z dniem 10.05.2013 r. wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie.
W tym celu osoba zainteresowana przekazaniem osadzonemu paczki winna :           

Pobrać formularz Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Tarnowie, który jest dostępny w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie.
Wypełnić formularz Zamówienia na paczkę na podstawie Listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Tarnowie wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego w Tarnowie.
Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer wydzielonego konta Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA prowadzącej kantynę
Bank PEKAO S.A. w Rzeszowie: 55 1240 1792 1111 0010 4316 7707.
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki.
Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży.
Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.
Adres :    Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”
               Oddział w Tarnowie
               ul. Konarskiego 2 B
               33-100 Tarnów
Paczka, realizowana w taki sposób jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.


Od 10.05.2012 r. zezwala się na pobranie przez osadzonych z widzenia, odbywającego się  w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych, prasy oraz wyrobów i artykułów tytoniowych, w ilościach  nieprzekraczających:

· 25 paczek papierosów lub  0,5 kg tytoniu;
· 2 opakowania gilz w łącznej ilości do 500 szt.;
· 0,5 kg kawy;
· 1 opakowania herbaty;
· 1 kg cukru;
· 1 szt. zapalniczka
· 3 szt. kart telefonicznych;
· 1 szt. pasty do zębów;
· 1 szt. szczoteczka do zębów;
· 1 szt. kremu do golenia (pianka lub żel);
· 5 szt. nożyków do golenia;
· 1 szt. krem lub balsam po goleniu;
· 1 szt. płynu do mycia naczyń;
· 1 szt. szamponu do włosów;
· 1 szt. proszku lub płynu do prania;
· 1 szt. płynu do płukania;
· 2 szt. mydła;
· 1 szt. dezodorantu (sztyft lub kulka);
· 4 rolki papieru toaletowego;
· 3 szt. prasy;
· 1 para skarpet;
· 1 szt. slipek;
· 1 szt. slipek;
· znaczki pocztowe, koperty, bloki listowe, długopisy, ołówki;
· do 6 butelek napojów, przy czym ilość butelek posiadanych w celi mieszkalnej nie może przekroczyć limitu określonego w Rozdz. VIII pkt. 9  ppkt. a).

Zakupione artykuły pakowane są w reklamówki podlegające zaplombowaniu w kantynie, razem z paragonem potwierdzającym zakup. Naruszenie plomby, reklamówki lub brak paragonu może skutkować zatrzymaniem zakupów i odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Powyższe zezwolenie nie dotyczy osadzonych wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna:

- pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy,
- pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 3 miesięcy,
- udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na okres do 3 miesięcy,
- umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni.
- pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia, na okres do 14 dni,
- pozbawienie możliwości otrzymania jednej paczki żywnościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w którym kara została wymierzona,
- umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni,
- pozbawienie prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca.


Ważne telefony

Sekretariat: (14) 623-51-00
Dowódca Zmiany: (14) 623-51-06
Dział Organizacyjny: (14) 623-51-55
Dział Kadr: (14) 623-52-03
Dział Penitencjarny: (14) 623-51-80
Dział Ochrony: (14) 623-51-10
Dział Ewidencji: (14) 623-51-92
Dział Kwatermistrzowski: (14) 623-51-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (14) 623-56-90
Dział Finansowy: (14) 623-51-40
Służba Zdrowia: (14) 623-51-46


Dla interesantów

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KRAKÓW
64 1010 1270 0026 1313 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00


Coś ode mnie nie polecam tego zakładu karnego najgorsze więzienie w Polsce, nie ma wokand wcale.

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … ny-tarnow/

#2 2014-03-31 20:06:52

 anka1992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2014-03-31
Posty: 37

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Zgadzam sie z tym,ze to najgorszy zaklad karny w Polsce moj M mial w lutym wokande,zostalo mu pol roku do wyjscia i nie dostal warunku,apelowalismy do krakowa i tez nic z tego,sedzia nawet zabardzo nie znal akt.. masakra..


http://elapso.pl/suwaczek/anka1992/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/15354.png

Offline

#3 2014-04-14 01:11:44

PaulPB

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

nie polecam nikomu tego zakładu.

#4 2014-04-14 08:41:05

 anka1992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2014-03-31
Posty: 37

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Paul,masz jakas wieksza wiedze na temat tego zk? Bardziej w tej chwili chodzi mi o wspolna 15?Tez nie polecam,ani zamku ani polotworku na wspolnej. Dramat..ale jeszcze pol roku.


http://elapso.pl/suwaczek/anka1992/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/15354.png

Offline

#5 2014-04-14 11:31:22

PaulPB

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

o wspólnej nić nie wiem bo siedziałem w zamku, a dramaty są wszędzie.

#6 2014-04-14 20:01:16

 anka1992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2014-03-31
Posty: 37

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

No tak,moj lobuz byl na zamku,ale od poltorej roku jest na p2. dwa razy juz mial wracac tam za jakies glupoty,ale jak narazie sie udalo. Wokand prawie nie ma,praktycznie nic nie da sie zalatwic.


http://elapso.pl/suwaczek/anka1992/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/15354.png

Offline

#7 2014-06-01 19:46:12

rodzina osadzonego

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Nic dokładnie nic nie da się tam załatwić .Syna przeniesiono tam z innego zk gdzie zdjagnozowano mu czerniaka do usunięcia w Tarnowie zamiast mu wyciąć kazali czekać do wolności 1,5 roku biorąc pod uwagę ze jest rakiem obciążony genetycznie ,jego ojciec miał już 2 przeżuty a 1 czerniaka wycięto mu w ciągu tygodnia od diagnozy to w Zakładzie Karnym w Tarnowie czekają aż chłopak będzie miał przeżuty zamiast wyciąć z marginesem puki czas a na jakie organy się przeżuci i co bedzie dalej to na wolnosci za 1,5 roku .Brawo kierownictwo i dyrekcja ZK pozdrawiamy rodzina osadzonego

#8 2014-06-15 21:55:35

 anka1992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2014-03-31
Posty: 37

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Ale tego nie mozna tak zostawić. Z tym trzeba cos zrobić bo to juz jest powazna sprawa.


http://elapso.pl/suwaczek/anka1992/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/15354.png

Offline

#9 2014-08-19 12:17:25

madziamrk

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Witam mozecie mi powiedziec jak jest w Tarnowie. Moj Misiek zostal dzis zabrany i nie mial ze soba nic . miesiac temu sie mial zglosic do tego zakladu i przyszli po niego dzis. i co teraz kiedy moze mu zawiesc rzeczy za pierwszym razem musze miec pozwolenie ? kiedy on bedzie mogl zadzwonic. i list kiedy moge wyslac ? pozmocie prosze; (

#10 2014-08-20 17:44:51

 anka1992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2014-03-31
Posty: 37

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Moim zdaniem najgorszy zaklad karny w Polsce,nie chce CiDolowac,als nic dobrego nie moge powiedziec. Jesli nie ma nic przy soboe to mu cos tam dadza napewno. Jesli jest na zamku to telefon jest raz w tygodniu,list mozesz wyslac w kazdej chwili tylko musosz napisac imie i nazwisko skazanego iale przy tym napisac syn i imie jego ojca.

Wyslij mu w liscie karte do telefonu,bo pewnie nie ma. Papuga,do gadania lub telegrosik


http://elapso.pl/suwaczek/anka1992/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/15354.png

Offline

#11 2014-08-22 13:29:50

 Maggie

http://i59.tinypic.com/bfjqex.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 887

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

madziamrk napisał:

KOMUNIKAT

Informuję, że widzenia dla odwiedzających skazanych osób:

- dorosłych będących rodzicami  lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3
- niepełnosprawnych ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózkach lub o kulach);
- powyżej 75 roku życia;
-  kobiet w zaawansowanej ciąży;
będą odbywać się w pierwszej kolejności
Chęć skorzystania z powyższego uprawnienia należy zgłosić funkcjonariuszowi rejestrującymi widzenia.


Razem od 14.01.2016

nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#12 2014-08-28 20:13:20

madziamrk

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Jak wyglądają widzenia ? chodzi mi czy przy stolikach czy jak ? chodzi mi o skazanych na zamku .

#13 2014-08-29 22:44:32

 anka1992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2014-03-31
Posty: 37

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Stoliki


http://elapso.pl/suwaczek/anka1992/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/15354.png

Offline

#14 2014-09-14 09:58:29

 anka1992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2014-03-31
Posty: 37

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Wczoraj bylam na widzeniu na zamku. Jedna sala bylaa ze stolikami,ale byla zajeta przez rodziny osadzonych ktorzy mieli widzenia na zakonczenie wakacji 3godzinne. Ja nie mialam takiego widzenia i bylam na drugiej sali gdzie widzenie odbywalo sie nie przy stolikach,ale w boksach. Osadzony po drugiej stronie siedzial,a ja naprzeciwko niego.


http://elapso.pl/suwaczek/anka1992/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/15354.png

Offline

#15 2014-10-04 12:46:43

 Caroline

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Skąd: Kraków
Zarejestrowany: 2013-10-06
Posty: 46

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Czy jest tutaj ktoś kto ma lub miał kogoś w tym zk ?

Offline

#16 2014-10-04 13:00:52

madziamrk

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Caroline mój był miesiąc w Tarnowie i wywiezli go narazie na badania do Krakowa właśnie . A co chiałabyś wiedzieć to postaram się pomoc

#17 2014-10-04 13:04:24

 Caroline

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Skąd: Kraków
Zarejestrowany: 2013-10-06
Posty: 46

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Chodzi mi o to ile wcześniej trzeba być jesli chce sie wejść na widzenie. T  mówił że on ma w weekendy a na ich stronie pisze ze zgłaszać można sie od 8 do 15 chyba i chciałabym wiedzieć jak to wygląda , o których godzinach sie wchodzi bo muszę dojechać tam jeszcze

Offline

#18 2014-10-04 13:15:18

madziamrk

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Hmm to roznie jest ja raz byłam np o 12 tam i weszłam o 13 w niedziele . a innym razem byłam to czekałam 2 h.
Raz byłam o 10 to kolejka straszna była tylko, że ja w ciąży jestem to wpuszczali mnie troszke wczesniej.  Rożnie to jest, ale nie ma w sumie takich tur . Kilka osob wchodzi kilka wychodzi wpuszcza 2 osoby potem np 5 . i roznie to jest.
Raz byłam o 9 chyba to wtedy najmniejsza kolejka była tylko wtedy nie weszłam bo nie zaakceptowali mnei jeszcze na liste

A przedłużać widzenie można tylko do godziny 13 potem juz jak sie wejdzie to nie

#19 2014-10-04 13:29:31

 Caroline

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Skąd: Kraków
Zarejestrowany: 2013-10-06
Posty: 46

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Dziękuję bardzo Zapytam go jeszcze jak zadzwoni o wszystko jeśli zdążę w to 5 min .

Offline

#20 2014-10-04 13:39:58

madziamrk

Gość

Re: ZK TARNÓW UL.KONARSKIEGO 2

Z telefonami to tam masakra co 6 dni na 5 min właśnie ...

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
godła producent