Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

#1 2013-04-23 21:39:45

 Maleństwo

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 904

AŚ DZIERŻONIÓW

ul. Ząbkowicka 53
58-200 Dzierżoniów
Tel./Fax: (74) 832-48-50

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP oddział we Wrocławiu
60101016740055261391200000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-15
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Areszt podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW we Wrocławiu. Jednostka jest przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. W wyodrębnionym oddziale typu zamkniętego przebywać mogą skazani odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodociani.  Aktualna pojemność Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wynosi 212 miejsc Położony jest na terenie województwa dolnośląskiego.

Zasady udzielania widzeń

Tymczasowo aresztowani
Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych, zarządzenia o zgodzie na widzenie wydaje organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej,
a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką psychologa penitencjarnego aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

Widzeń udziela się w dni robocze, w każdy wtorek w godz. 9.00 – 15.00 oraz w każdy czwartek
w godz. 9.00 – 17.00 w sali widzeń. Widzenie trwa 60 minut. W razie uzyskania zgody na widzenie
w bezpośrednim kontakcie z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe
i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Skazani

Widzeń dla skazanych udziela się w sali widzeń aresztu w soboty i niedziele (bez świąt) od godz. 800 – 1600, oraz dla skazanych niepracujących w piątki od godz. 1000 – 1700. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia z maksymalnie 2 osobami dorosłymi. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających. Poczęstunek w czasie widzeń jest możliwy tylko z artykułów zakupionych przez osoby odwiedzające w kantynie aresztu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Wszelkie artykuły przyniesione przez osoby odwiedzające mogą być przyjęte jedynie jako paczka żywnościowa.

W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

Informacje dla osób odwiedzających osadzonych w OZ Piława Dolna

Widzenia odbywają się w soboty, niedziele (bez świąt) w godz. 8.00 - 16.00 w sali widzeń. Widzenie trwa 60 minut. Z tytułu odbywania kary w zakładzie typu półotwartego skazanym przysługują
3 widzenia w miesiącu. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia
z maksymalnie 2 osobami dorosłymi. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub kierujący Oddziałem Penitencjarnym może indywidualnie zezwolić na połączenie widzeń, przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Wszelkie artykuły przyniesione przez osoby odwiedzające mogą być przyjęte jedynie, jako paczka żywnościowa.

Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego :

  -  1 stycznia – Nowy Rok
  -  6 stycznia – Święto Trzech Króli
  -  pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy
  -  1 maja - Święto Pracy
  -  3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
  -  Święto Zesłania Ducha Świętego („Zielone Świątki”)
  -  Dzień Bożego Ciała
  -  15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  -  1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych
  -  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
  -  25 grudnia - pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
  -  26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Zasady przyjmowania paczek
Paczki żywnościowe i higieniczno-odzieżowe są przyjmowane codziennie od godziny 8.00 do godz. 15.00


Źródło : http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … ierzoniow/

Offline

#2 2014-04-17 21:40:11

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: AŚ DZIERŻONIÓW

W tym Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie od 2014r. mogą również odbywać karę skazani po raz pierwszy i młodociani z grupą półotwartą.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
na blogu autora www.dzieciwdomu.pl zwyżka poznań Ustka pola namiotowe