Maleństwo - 2013-03-05 19:54:46

Karola Miarki 1
47-100 Strzelce Opolskie
Tel./Fax: (77) 44-00-420 do 23 / (77) 44-00-426

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Opole
02 1010 1401 0053 8213 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
od poniedziałku do piątku w godz: 7.30-15.30

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy P-1/z, P-1p, z oddziałem typu zamkniętego dla młodocianych M-1/p. Ponadto w tut. jednostce mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.

Zasady udzielania widzeń :

Widzenia dla skazanych odbywają się w salach widzeń w godz. 8- 15.15 (zgłoszenia przyjmowane do godziny 14) w następujące dni:
*piątki
*soboty (za wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca)
*niedziele
*inne dni ustawowo wolne od pracy

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w I i III poniedziałek miesiąca ( z wyjątkiem świąt ) w godz. 8 - 15.15.

Istnieje możliwość rozmowy na temat osadzonego: *w piątki z wychowawcą, opiekunem skazanego, *w dni wolne od pracy administracji z wychowawcą dyżurnym.

Skazani zatrudnieni w PPO Przedsiębiorstwie Państwowym w dni powszednie otrzymują widzenie przed pracą (II zmiana). Udzielenie widzenia w trakcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody wła­ściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować danego odcinka pracy od­działu produkcyjnego.

Zasady przyjmowania paczek :

szczegóły na stronie zakładu => http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interes … -opolskich

Źródło :   http://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-k … -opolskich

schody koła zębate rezerwacje noclegów nad morzem online Kantory Rzeszów