Maleństwo 86 - 2013-03-05 19:54:46

Karola Miarki 1
47-100 Strzelce Opolskie
Tel./Fax: (77) 44-00-420 do 23 / (77) 44-00-426

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Opole
02 1010 1401 0053 8213 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
od poniedziałku do piątku w godz: 7.30-15.30

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy P-1/z, P-1p, z oddziałem typu zamkniętego dla młodocianych M-1/p. Ponadto w tut. jednostce mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.

Zasady udzielania widzeń :

Widzenia dla skazanych odbywają się w salach widzeń w godz. 8- 15.15 (zgłoszenia przyjmowane do godziny 14) w następujące dni:
*piątki
*soboty (za wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca)
*niedziele
*inne dni ustawowo wolne od pracy

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w I i III poniedziałek miesiąca ( z wyjątkiem świąt ) w godz. 8 - 15.15.

Istnieje możliwość rozmowy na temat osadzonego: *w piątki z wychowawcą, opiekunem skazanego, *w dni wolne od pracy administracji z wychowawcą dyżurnym.

Skazani zatrudnieni w PPO Przedsiębiorstwie Państwowym w dni powszednie otrzymują widzenie przed pracą (II zmiana). Udzielenie widzenia w trakcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody wła­ściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować danego odcinka pracy od­działu produkcyjnego.

Zasady przyjmowania paczek :

1.  Pod pojęciem paczki z żywnością należy rozumieć:
  -  wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe dostarczone osadzonemu bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca.
  -  wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe zakupione w kantynie zakładu przez osoby odwiedzające i przekazane osadzonym.
  -  wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe zamówione osadzonemu przez osoby z zewnątrz w punkcie sprzedaży zwanym dalej kantyną , zasady realizacji w tej formie paczek żywnościowych udostępnione są osobom odwiedzającym i skazanym w kantynie, sali widzeń, poczekalni i na stronie internetowej.
2. Paczka winna znajdować się w pudełku tekturowym, zawinięta w papier pakowy i zasznurowana. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy oraz odbiorcy (tj. adres pobytu, imię, nazwisko i imię ojca, oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy). 
3. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki dostarczone w innej formie nie będą przyjmowane. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także dostarczanych bezpośrednio do zakładu poza tymi, które realizowane będą za pośrednictwem kantyny.
4. Paczki dostarczone z zewnątrz przez osoby inne niż poczta, przyjmowane są codziennie, w godzinach od 7.30 do 17.00, na posterunku bramy głównej.
5. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Paczka taka podlega zwrotowi do i na koszt nadawcy.
6.  W przypadku ukarania karą skutkującą pozbawieniem możliwości otrzymywania paczek żywnościowych, (w tym osadzenia w celi izolacyjnej) - skazany zobowiązany jest, każdorazowo powiadomić: planujących przybycie na widzenie, zamierzających wysłać paczkę lub zamówić ją za pośrednictwem kantyny o nałożonej na niego karze.

Ustalenia dodatkowe :
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego oraz przekazywania osadzonym w paczkach :

  - wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,
  - papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
  - napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,
  - soków i napojów, zarówno w butelkach jak i w kartonach,
  - środków odurzających i psychotropowych,
  - środków łączności,
  - gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych,
  - wszelkiego rodzaju produktów i przetworów nabiałowych, bez względu na rodzaj opakowania w jakim dany produkt/przetwór się znajduje - wyjątek stanowią opakowania serów twardych, żółtych, krojonych, fabrycznie foliowanych.
  - wszelkiego rodzaju wyrobów garmażeryjnych
  - wszelkiego rodzaju mięs, podrobów oraz ich przetworów pod każdą postacią (np. wędlin, pasztetów, ryb) - wyjątek stanowią opakowania wędlin krojonych, fabrycznie foliowanych,
  - cukru, mąki, soli, ryżu, kaszy, mleka i zup w proszku, śmietanki do kawy , słodziku, kisielu, budyniu, przypraw, dań błyskawicznych, kakao, cappucino,
  - wszelkiego rodzaju tłuszczy (np. smalec, margaryna, masło),
  - wszelkiego rodzaju konserw i słoików z przetworami,
  - wszelkiego rodzaju gum do żucia, gum rozpuszczalnych, gum w postaci dropsów,
  - bigosu, sałatek, chałwy na wagę, kotletów sojowych,
  - przypraw w płynie, koncentratów, ketchupu, chrzanu, musztardy, dresingów itp.,
  - wszelkiego rodzaju pieczonych ciast,
  - wszelkiego rodzaju owoców cytrusowych, południowych, suszonych i kandyzowanych oraz orzechów i trufli,
  - wody kolońskiej i toaletowej, toników do twarzy, dezodorantów (spray, kulka) oraz pianek do golenia, żelu do włosów,
  - patyczków do uszu, gąbek (do ciała, naczyń itp.) pumeksu, wacików do twarzy,
  - środków farmaceutycznych w postaci sterydów anabolicznych, preparatów witaminowych, batonów energetycznych, odżywek,
  - pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich,
  - oraz wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji

Uwaga !!!
Ustala się maksymalną pojemność płynów (do naczyń, do prania itp.) na 1 litr, natomiast proszków do prania na 2 kilogramy. Ponadto przypomina się, iż na podstawie obowiązujących przepisów dopuszcza się możliwość - uszkodzenia substancji towaru, w zakresie niezbędnym, do przeprowadzenia kontroli.
Ponadto przypomina się, iż na podstawie obowiązujących przepisów dopuszcza się możliwość uszkodzenia substancji towaru w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

Źródło :   http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … index.html

medycyna-nurkowa.pl