Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2013-03-17 15:06:56

 Maleństwo 86

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 531

AŚ BYDGOSZCZ

ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
Bydgoszcz
79 1130 1075 0002 6134 5920 0004
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00

Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet oraz skazanych (mężczyzn) posiadających grupę i podgrupę R-1. Pojemność jednostki została określona na 756 miejsc. W Areszcie znajduje się także oddział zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych kobiet i kobiet odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W jednostce, zgodnie z jej przeznaczeniem, osadza się także: kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu, w oddziałach laryngologicznym, internistycznym oraz chirurgicznym, tymczasowo aresztowanych i skazanych (kobiety i mężczyzn) wymagających całodobowej opieki lekarskiej, kobiety i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego, tymczasowo aresztowanych i skazanych (kobiety i mężczyzn) objętych programem substytucji metadonowej.

Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy (ul.Toruńska 276) jest przeznaczony dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych odbywających karę w zakładzie typu otwartego.

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia odbywają się w następujące dni:

a) poniedziałek w godz. 08.30: 15.00 dla skazanych
b) wtorek w godz. 08.30: 15.00 dla tymczasowo aresztowanych i skazanych
c) niedziela w godz. 08.00: 15.00 dla tymczasowo aresztowanych i skazanych

1) Prośby i zarządzenia o zgodzie na widzenie z osadzonym przyjmowane będą do realizacji do godz. 13.45.
2) Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks karny wykonawczy a dla tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.
3) Zezwala się na dostarczenie osadzonym, w dni widzeń, następujących przedmiotów: grzałka do gotowania wody lub czajnik, kubek lub szklanka, talerz głęboki i płytki, sztućce z tworzywa sztucznego.


1. Nie udziela się widzeń w dni ustawowo wolne od pracy
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy a dla tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.
2. Zezwala się na dostarczenie osadzonym, w dni widzeń, następujących przedmiotów: grzałka do gotowania wody lub czajnik, kubek lub szklanka, talerz głęboki i płytki, sztućce z tworzywa sztucznego. 

Informacja
Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest zobowiązana do :
zdeponowania wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Aresztu, przedmiotów mogących utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego oraz poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.

W szczególności zabronione jest wnoszenie następujących przedmiotów i ich imitacji:
broni palnej i białej,
- amunicji i środków pirotechnicznych,
- narzędzi do cięcia metalu,
- środków obezwładniających,
- środków odurzających i psychotropowych,
- alkoholu,
- sprzętu łączności,
- urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji,
- dokumentów i listów.

Zasady przyjmowania paczek :

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

4. Paczki żywnościowe i odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

7. Paczka żywnościowa, której ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg, nie będzie przyjęta przez administrację jednostki.

8. W paczce żywnościowej nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak i artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. W paczce higienicznej lub higieniczno -odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu.

9. Nie przestrzeganie tych zasad może spowodować nie przyjęcie paczki.

10. Osadzony zobowiązany jest do poinformowania osób bliskich o korzystaniu z wyżywienia dietetycznego i artykułach żywnościowych, które z przyczyn medycznych, nie mogą być przesyłane w paczkach. Jeżeli lekarz stwierdzi, że w paczce przesłano osadzonemu art. żywnościowe nie wskazane z przyczyn zdrowotnych paczka taka zostanie odesłana do nadawcy.

11. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

Zasady przyjmowania sprzętu elektronicznego :

Po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Aresztu, osadzony może posiadać w celi:

1. Telewizor o przekątnej ekranu do 14 cali lub telewizor LCD o przekątnej do 20 cali. wraz z przewodem antenowym,

2. Radio o wymiarach nie przekraczających wielkości telewizora wymienionego w pkt. 1. Radio nie może być wyposażone w zewnętrzny zasilacz, a w przypadku zasilania bateryjnego używać można wyłącznie baterii zakupionych w kantynie znajdującej się na terenie Aresztu Śledczego.

3. Radiomagnetofon (wyłącznie skazani) z zastrzeżeniem jak w pkt. 2. Sprzęt ten nie może być wyposażony w odłączalne od głównej części głośniki, ani posiadać wejścia USB.

4. Przedłużacz elektryczny o maksymalnej długości 2 mb.

5. Nie zezwala się na użytkowanie w celi pilotów zdalnego sterowania urządzeń RTV.

6. Przyjęcie sprzętu odbywa się w czasie widzeń. Wydanie sprzętu do użytkowania w celi jest poprzedzone przeglądem dokonanym przez pracownika działu techniki, łączności i informatyki, pod kątem zgodności z powyższymi wymaganiami, normami bezpieczeństwa użytkowania oraz zawartości przedmiotów niedozwolonych.


Źródło : http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … index.html

Ostatnio edytowany przez Maleństwo 86 (2014-12-18 15:34:45)


23.08.2013 KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!

Offline

#2 2014-02-04 12:41:18

Tola

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2014-02-03
Posty: 124

Re: AŚ BYDGOSZCZ

Ja widzenie wspominam bardzo dobrze (no może poza tym, że dowód osobisty sprawdzali mi 7 albo 8 razy, co było aż śmieszne, bo wyglądało tak jak by jeden funkcjonariusz nie ufał drugiemu, czy tamten na pewno dobrze sprawdził no i trzeba było pozdejmować całą biżuterię, pasek i tym podobne, co było niezbyt miłe ). Mój za to był znacznie mniej zachwycony pobytem tam


http://www.suwaczek.pl/cache/b667ac3dd6.png

"Czemu cię nie ma na odległość ręki?"

Offline

#3 2014-04-02 14:16:50

 Ewcia1990wawa

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2013-12-11
Posty: 24

Re: AŚ BYDGOSZCZ

teefony są strasznie krótkie...


Nie ma Cię przy mnie, jesteś daleko.
Strasznie tęsknię, nie pytaj dlaczego.
Chcę być z Tobą już na zawsze.
Bez Ciebie nic nie liczy się Skarbie.

Offline

#4 2014-04-08 20:41:26

 Amstaffica

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

46505855
Skąd: kuj-pom
Zarejestrowany: 2013-08-09
Posty: 24

Re: AŚ BYDGOSZCZ

tak telefony krótkie (2 razy w tyg po 5 minut). i jest licznik, który nieraz pika 10s przed końcem i rozłącza, czasami na widzenie czeka się po 2 godziny na 2 różnych poczekalniach
niby ma się zasądzony pół otworek a i tak się siedzi na zamku.


22.07.2013-28.10.2015

Offline

#5 2014-04-25 21:39:25

 Maggie

http://i59.tinypic.com/bfjqex.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 885

Re: AŚ BYDGOSZCZ

amstaffica napisał:

Tak mój na Wałach ... ale nawet stałe bywalczynie które chodzą tam po 4 lata nie miały intymnego ani bezdozorowego ... :O
Tola tak owszem to jest żenujące momentami i te ich odgłosy dziwne czasami... brrr. a toalete tak mamy przyzwoite tylko brzydko pachnom przez to że niema spłuczek normalnych i nie rozumiem też po co tyle tego sprawdzania i po co te 2 poczekalnie ja to się śmieję że na Wałach odwiedzający też muszą odsiedzieć swoje za to że przyszli zawracać głowę gadom
a to że jest to ZK i AŚ to ok mogę zrozumieć... tylko czemu skazani i TA mają w tych samych dniach i godzinach widzenia... to jest paranoja wgl  bo przez to czas oczekiwania wzrasta 3 krotnie a i ludzi jest dużo dużo więcej i przez to kolejki i zamieszania oraz powstają braki na kantynie...
Tola bo u nas to wygląda na takie prawdziwe typowe więzienie jak ze starych filmów i fakt jest to przytłaczający widok i uczucie jak się tam jest
Tola uważam tak czy siak że ta druga poczekalnia jest niepotrzebna i by było ok jakby powiększyli tą 1 po prostu i dołożyli toaletę oraz siedzenia bo wtedy można by było skorzystać z toalety, telefonu, zapalić zjeść, napić się a nie czekać bez nawet szklanki wody na drugiej poczekalni nawet 3 godziny...

tola napisał:

Amstaffica - tam u Was jak się przechodzi przez to podwórze jest masakra, bo tylko na kratach wiszą i się gapią kto idzie, ja wiem, że oni może na swoich czekają, ale ja się tam strasznie niezręcznie czułam,  a potem jeszcze przez te korytarze jak w katakumbach ale za to woda i światło było w toalecie, ba - nawet papier toaletowy
Amstaffica - bo raz, że to stare budynki, a dwa, że areszt tam jest to też zawsze gorzej wygląda...
Amstaffica - haha no mnie to tam rozbroili ze sprawdzaniem dowodu, bo każdy kogo spotkałam, w te i wew te dowód wołał, nawet jeśli stali koło siebie, tak jak by przez te 5 sekund mogło się coś zmienić, albo trzeba było sprawdzić czy ten poprzedni aby na pewno dobrze sprawdził... no śmiać mi się z nich chciało jak nie wiem...
tam jeszcze w ogóle nie słychać kogo wołają i na końcu na schodach siedziałam, żeby mi kolejka nie minęła


Razem od 14.01.2016

nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#6 2014-05-17 16:21:32

 syrna

http://i63.tinypic.com/25hk391.jpg

4797922
Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 164
WWW

Re: AŚ BYDGOSZCZ

Dziewczyny, które jeżdżą do Bydgoszczy- macie rozeznanie jak wygląda połączenie na linii ZK- dworzec PKP? PKS to wiem, że jest niedaleko-więc na piechotę; ale wg google dworzec PKP to prawie 11 km.

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.sciaraprogetti.com www.saudimuscles.com